Bazı okulların, “Telafi” için hazırladığı ders programı, Kuran eğitimini içeriyor. Programlara ilkokul öğrencileri için “Kur’an-ı Kerim Eğitim Kursu” yazıldı.

Telafi eğitimi adı altında Kuran Kursu yapılacak

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Pandemi nedeniyle ortaya çıkan öğrenme kayıplarının bertaraf edilmesi” amacıyla hayata geçirdiği, “Telafide Ben de Varım” programından Kuran eğitimi çıktı. MEB’in resmi yazılarında yer almamasına karşın Kuran eğitimi, birçok okulun "Telafide Ben de Varım" programına girdi.
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine duyurulan faaliyet ve etkinlik listelerine karşın bazı okulların programlarına Kuran Eğitim Kursu yazdığı öğrenildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, birçok kentteki okullar, ilkokul öğrencileri için 5-16 Temmuz dönemini, “Kur’an-ı Kerim Eğitim Kursu” olarak öngördü.

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

İstanbul Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkan Özer Tuncer, MEB’in ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yazılarına dayanmayan programların hukuki bir dayanağı olmadığını vurguladı. Tuncer, Telafide Ben de Varım Programı’nın kapsamı ve içeriği ile iş birliği yapılacak kurumların MEB tarafından belirlendiğini anımsatarak, “Okul idarecileri bunlara uygun davranmamakta ve kendilerinde bulunmayan bir yetkiyi kullanarak, görevlerini, yetki alanlarının dışına çıkmaktadır” dedi.

UYGUN DEĞİL

Eğitim Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü de programın hedefi ve kapsamının açık olduğunun altını çizdi. Köklü, kapsamda yer almayan bir faaliyetin okul idarecilerinin bireysel tercihlerinden dolayı telafi programı kapsamına alınmasının pedagojik açıdan uygun olmadığını belirterek şunları söyledi: “Ayrıca kamusal bir hizmet olan eğitimin doğası ile de uyumlu değildir. Telafi programının amacı öğrencilere dini bilgiler vermek değil onları sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik olarak desteklemektir. Bu nedenle de yapılacak tüm faaliyetlerin bu amaca uygun olarak planlanması gerekmektedir. Okul idarecileri açıkça kendilerinde bulunmayan bir yetkiyi kullanmakta, MEB tarafından yayınlanan yazıların ve belirlenen telafi eğitimi uygulama esaslarını aşan bir tutum almaktadır.”

MEB, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak” ile “Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kayıplarını bertaraf etmek” amacıyla "Telafide Ben de Varım" programı hazırlamıştı. Programın okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına yönelik 5 Temmuz-31 Ağustos döneminde gerçekleştirileceği bildirilmişti. Program kapsamında bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinlikler planlanmıştı.