Google Play Store
App Store

AKP, 7 ayrı kanunda değişiklik öngören, 21 maddelik torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de

AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

7 ayrı kanunda ve 1 kararnamede değişiklik öngören yasa teklifi ile Kooperatifler Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Gümrük Personeli İle Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler'de değişiklik öngörülüyor.

BAKANLIĞA SÜRE UZATMA YETKİSİ

Teklifle kooperatiflerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilere ödenecek gündelik ücretlerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor. Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarmakla yükümlü olduğu bilgiler belirgin hale getiriliyor. Bazı mağduriyetlerin yaşanmaması için verilerin sisteme girişine ilişkin süre de 26 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılıyor ve bakanlığa 6 aya kadar bu süreyi uzatma yetkisi veriliyor.

Serbest bölgelerde bölge içi doğal gaz şebekesinin işletici şirketlerce yapılması ve bu şirketlerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; doğal gaz şebekesi yatırımı işletici şirketlerce yapılmış serbest bölgelerde, işleticilerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerinin devam edeceği; doğal gaz şebekesi yatırımı dağıtım şirketlerince yapılmış serbest bölgelerde ise doğal gaz dağıtım ve satış yetkisinin dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılması düzenleniyor.

TOPTANCI HALLERİNDE KİRALAMA HAKKI 18 YILA ÇIKARILIYOR

Düzenleme ile ticaret veya sanayi odası askıya alma sebeplerine vergi mükellefiyetinin kapalı olma durumu da ekleniyor. Bu sayede fiilen ticareti terk etmiş olan oda üyeleri için aidat tahakkuku durmuş olacak. Ticaret borsası üyeliğinin askıya alma sebeplerine vergi mükellefiyetinin kapalı olma durumu da ekleniyor. Bu sayede fiilen ticareti terk etmiş olan borsa üyeleri için aidat tahakkuku durmuş olacak. Teklifle olanaksız hale gelen ve alacak tutarından daha fazla maliyet gerektiren oda ve borsa alacakları için asgari ücretin yarısını geçmemek ve zamanaşımına uğrayacak yılla ilgili olmak kaydıyla Birlik Genel Kurulu terkin edilebilecek üst tutarı belirleyebilecek. Belirlenen bu azami tutarın altında olmak kaydıyla da her bir oda ve borsa meclisi terkin edilecek son tutarı tespit edebilecek.

Yasa teklifi ile ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne birlik gelirlerinin yüzde 2'sinin ödenmesi öngörülüyor. Bu ödemelerin 2025 yılına kadar sürmesi hedefleniyor. Yapılan düzenleme ile halen yapılmakta olan yüzde 2 oranındaki ödemelerin 2035 yılına kadar sürmesi temin ediliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması amaçlanıyor.

Toptancı hallerindeki iş yerleri için mevcut tahsis sahiplerine 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren hiçbir işleme gerek kalmaksızın 12 yıl süre ile tanınan kiralama hakkı, düzenleme ile 18 yıla çıkarılıyor.

HAKSIZ TİCARET YENİDEN TANIMLANIYOR

Yeni düzenleme ile haksız ticari uygulama kavramı da yeniden tanımlanırken, sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekil ve içerikleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi hususlardaki haksız ticari uygulamalar belirlenerek haksız ticari uygulamada bulunulamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, bunların dışında kalan hususlardaki haksız ticari uygulamalar ile 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerini ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirleme yetkisi veriliyor.

(DHA)