TMMOB, KESK, TTB ve TDB, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur seçimlerinde sandıkları korumak için ortak bir çağrı yayınladı. Muhalefetin sindirilmeye çalışıldığı antidemokratik bir sürecin yaşandığına vurgu yapılan çağrı metninde, sandıkları koruma çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi
TMMOB, KESK, TTB ve TDB'den ortak 'sandık' çağrısı: Antidemokratik bir süreç yaşıyoruz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması öncesinde ortak bir açıklama yaparak sandıkları koruma çağrısı yaptı. 

Seçim öncesi koşulların adil olmadığı, kamu kaynakları ve gücünün iktidardan yana kullanılarak muhalefetin sindirilmeye çalışıldığı antidemokratik bir sürecin yaşandığı ifade edilen çağrı metninde, "Herkesi 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oyumuzu kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

4 kurum tarafından yapılan ortak çağrı metni şöyle:

"Seçim öncesi koşulların adil olmadığı, kamu kaynakları ve gücünün iktidardan yana kullanılarak muhalefetin sindirilmeye çalışıldığı antidemokratik bir süreci yaşıyoruz.

Yirmi yıldır TÜİK’in yayımladığı doğru olmayan enflasyon rakamlarıyla ücretlerimiz ve satın alma gücümüz azaltılmaktadır. İktidar sermayeden yana politikalarını emekçilerin sömürüsünü derinleştirip alabildiğine güvencesizleştirerek sürdürmekte, yoksullaştırdıklarını artık açlığa mahkum etmektedir.

• Bir avuç insanı zenginleştirirken topluma açlığı ve sağlıksızlığı dayatan bu iktidardan kurtulmak için,

• Kadınların özgür oldukları, şiddet nesnesi kılınmadıkları, sahiplendirilip öldürülmedikleri yarınlar için,

• Gençlerimizin yurt bulamadıkları için tarikatlara, cemaatlere teslim olmadıkları, geleceksiz kalmadıkları günler için,

• Doğanın ve geleceğimizin tahrip edilmemesi için,

• Yerüstü ve yer altı kaynaklarımızın yağmalanmaması için,

• Salgınlarda, depremlerde yüzbinlerce insanımızı kaybetmemek için,

• Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminin çağın gereklerine uygun bilimsel niteliğe ulaşması için,

• Özgür, özerk ve bilim üreten üniversiteler için,

• Yurttaşlarımızın demokratik iradesine saygı duyulduğu güzel günler için,

• Basın üzerinde yaratılan baskıcı politikalara son vermek için,

• İnsan hakları ihlallerinin olmadığı yarınlar için,

• Güvenli ve güvenceli çalışma ortamlarının sağlandığı ve kötü çalışma koşullarının düzeltildiği yarınlar için,

• İşsizliği azaltmak, atama ve işe alımlarda ayrımcılığa dur demek için,

Herkesi 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oyumuzu kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz

Herkesi 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oyumuzu kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Gelin, hep birlikte değiştirelim!

Emek bizim, oy bizim, gelecek hepimizin!"