MMO Başkanı Yener, Türkiye’nin sanayisizleştirildiğini, sanayileşmenin mafyatik, oligarşik bir rant ağı ile kuşatıldığını söyledi.

TMMOB Sanayi Kongresi 2021 başladı: “Sanayileşme rant ağı ile kuşatıldı”

BirGün Ankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen “TMMOB Sanayi Kongresi 2021” bugün Ankara’da başladı.

“Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları” ana temasıyla toplanan kongrenin açılış konuşmaları MMO Başkanı Yunus Yener, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı. Kongrenin açılış oturumunda Prof. Dr. Korkut Boratav “Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü?” başlıklı bir sunuş yaptı.

TÜRKİYE SANAYİSİZLEŞİYOR

MMO Başkanı Yener, Saray rejiminin yıkım ve felaket üreten politikalarının pandemi koşullarında artarak sürdüğüne dikkati çekerek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“TMMOB Sanayi Kongresi’nin yıllardır altını çizdiği bir saptama var: Türkiye sanayisizleşiyor. 1930’lar ve 1960’lardaki ve ağırlıklı olarak kamu sanayi atılımlarında somutlanan Türkiye’nin sanayileşme süreci, planlama-sanayileşme-kalkınma üçlüsünün terk edilmesiyle birlikte kesintiye uğratılmıştır. Bu temel olguyla birlikte, bugün sanayinin düşük teknolojili üretimle, emek yoğun sektörlerle finansal spekülasyonlar ve mafyatik, oligarşik bir rant ağı ile kuşatıldığını söylemek mümkündür.

Yener, mevcut durumdan çıkış yolunun, emperyalizmden ve piyasa güçlerinden bağımsızlığı sağlayacak bir siyasi iradenin oluşumu, halkçı toplumcu planlama-kalkınma politikaları ve her alanda kamusal denetim ağlarının hakim olmasından, bu yöndeki bir demokratikleşme ve halk egemenliğinin tesis edilmesinden geçtiğini söyledi.

İKTİDARIN VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY KALMADI

tmmob-sanayi-kongresi-2021-basladi-sanayilesme-rant-agi-ile-kusatildi-956636-1.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bile kabullenerek, halka sabır ve metanet telkin ettiği bir kriz içinde olunduğunu ifade etti.

Ülkenin kitlesel bir yoksullaşma içinde olduğuna dikkati çeken Koramaz, şunları ifade etti:

“Yıllardır uyguladıkları politikalarla bizleri bu büyük yıkıma sürükleyen iktidar çevreleri, ‘Ekonomik kurtuluş savaş’” dedikleri bu hikâyede, halkın yoksulluğunu silah olarak kullanmayı amaçlıyorlar. Halkını yoksullaştırmayı, halkın gönenç seviyesini düşürmeyi, halkını dünyanın geri kalanından koparmayı ekonomik öncelik olarak gören, parasını değersizleştirmeyi rekabetçi ekonomi olarak tanımlayan bir iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmamış demektir. Rekabet yoklukta, yoksullukta olmaz, gönençte olur. Emekçiler yoksulluk reçetesini yırtıp atacaklar.”

Koramaz, ülkenin emeğiyle geçinen kesimleri seslerini yükselttikçe, yan yana geldikçe kendilerine dayatılan bu yoksulluk reçetesini de yırtıp atacaklarını sözlerine ekledi.

İki gün sürecek kongrenin sonuç bildirisi de kamuoyuna açıklanacak.