birgün

5° PARÇALI AZ BULUTLU

GÜNCEL 04.10.2018 09:03

TMSF’de ‘bal tutan parmağını yalamış’

Sayıştay’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu denetim raporuna göre, yurttaştan alınan paralar çalışana dağıtıldı. Sağlık giderleri devlete ödetildi

TMSF’de ‘bal tutan parmağını yalamış’

NURCAN GÖKDEMİR nurcangokdemir@birgun.net @nurcangokdemir

15 Temmuz sonrası el konulan şirketlerle dev bir holdinge dönüşen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporunda, kurumu zarara uğrattığı belirlenen personelin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı gibi, fon bütçesinden yapılan usulsüz harcamalardan da yararlandığı ortaya çıktı.

Sayıştay’ın TMSF’nin 2017 yılı ve öncesinden gelen faaliyetlerine ilişkin denetim raporunda yer alan tespitlerden kurum çalışanları ile ilgili olanlar özetle şöyle:

► Hak sahiplerince on yıl boyunca aranmayan mevduatların zaman aşımına uğratılmasının mevzuata uygun yürütülmemesi: Fon bu yolla, bir milyon 759 bin TL, 66 bin 85 Avro, 61 bin 546 USD, 5 bin 517 GBP tutarında gelir kaybına uğratılmıştır.

► Fon personeline KHK ile belirlenen üst sınır aşılarak ücret ödenmesi: 27 Aralık 2015 tarihinden bu yana fon personeline yapılan maaş ödemelerinde KHK ile belirlenen üst sınır aşılmıştır. 2013-2017 dönemi için toplam, 417 bin 373 TL tutarında yapılan fazla ödeme ilgililerden geri alınmalıdır.

► Fon personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişinin sağlık giderlerinin bütçeden ödenmesi: Fon bütçesinden SGK’ye, sosyal güvenlik ve sağlık pirimi, işveren payı ödenmesine karşın bunların sağlık giderleri için fon bütçesinden ayrıca 2017 yılında bir milyon 649 bin TL tutarında ödeme yapılmıştır.

► Borçlulardan vekalet ücreti adı altında para tahsil ederek fon personeline dağıtılması: Kanun gereğince vekalet ücreti sayılması mümkün olmayan ve 2013-2016 döneminde rızaen tahsil edilen toplam bir milyon 42 bin TL’nin fona gelir kaydedilmesi veya ilgililerin borcundan mahsup edilmesi gerekirken bu tutarların vekalet ücreti gibi dağıtıma konu edinmesi, mevcut düzenlemelere aykırılık içermektedir.

► Birleşik Fon Bankası tarafından personele kredi kullandırılması: Banka mensubu olmayan kurum ve şirketlerin personeline kredi vermesi, müşteriler arasında ayrım, tarafsızlık ilkesinin ihlalidir. Bu bağlamda fon kurumunun bankacılık etik ilkelerini ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız