Sudan’da tarım macerası Aralık ayında sona ererken 2022 yılında yönetim kurulu başkan ve üyelerine yönetim kurulu ücreti olarak 272 bin 121,97 TL ödendiği tespit edildi.

Tohum atmadan maaş aldılar

Havva GÜMÜŞKAYA

Sudan’da tarımsal üretim yapma macerası, 1 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi’nin (Şirket) tasfiye edilmesi ile son buldu. Tasfiye edilen şirkete ilişkin Sayıştay raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. 

Sayıştay’ın raporunda göre 2022 yılında sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine yönetim kurulu ücreti olarak 272 bin 121,97 TL ödendiği tespit edildi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ecmel Ercan, üyeleri ise Kamer Erturan İbrişim, Muhammet Faruk Aykut, Dr. Hasan Gezginç, Tülay Cihantimur’dan oluşuyordu.

Sayıştay raporunda Kuruluş’un 2022 yılını 1.073 bin TL net dönem kârı ile kapattığı, dönem net kârının önceki döneme göre yüzde 20,56 oranında 183 bin TL arttığı kaydedildi. Raporda Kuruluş’un faaliyete geçmediğinden elde ettiği gelirin faiz gelirlerine ilişkin olduğu, giderlerinin ise önemli bölümünün yönetim kuruluna ödenen ücret ve ikramiyelerden oluştuğu belirtildi.

ARAZİ VERİLMEMİŞ

Sudan topraklarında tarımsal faaliyetler için kurulan Türk-Sudan Uluslararası Tarım Ve Hayvancılık AŞ’nin sermayesinin yüzde 80'i TİGEM'e, yüzde 20'si Sudan tarafını temsile yetkili kuruluşa ait olarak 2018'de yayımlanan kararla kurulmuştu. Anlaşma ile TİGEM öncülüğünde Sudan’da 12 bin 500 hektar alanda pilot bir çiftlik kurulması, tahsis edilen diğer arazilerin ise Türk girişimcilerine açılması planlanmış sözleşme süresi 35 yıl olarak öngörülmüştü. 

Sayıştay, Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın ayni sermaye taahhütünü yerine getirmemesi nedeniyle şirketin faaliyetlerine başlayamadığına dikkat çekti. Raporda, 2019 yılı Nisan ayında Sudan’da Hükümet değişikliği yaşanması sebebi ile pilot çiftlik yatırımı ve şirket adına ayni sermaye olarak taahhüt edilen 12 bin 500 dekar arazi konusunda bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.