Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bin 26 konutu içinde barındıran 2 etaplı toplu konut inşaatına başladı. İnşaat çalışmaları Odunpazarı Belediyesi’nden ruhsat alınmadan başlayınca, belediye TOKİ’nin ruhsatsız inşaatını mühürledi. Ancak TOKİ, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürlenen alanda, inşaat çalışmalarına devam ediyor.

TOKİ'den Eskişehir'de kaçak toplu konut inşaatı: Belediye mühürledi

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Vadişehir-Mamuca arasında yer alan bölgede, toplu konut inşaatına başladı.

Odunpazarı Belediyesi ise, yüklenici firmanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ibra edilen evraklarda mülkiyet belgelenemediğinden ruhsat vermedi. Belediye, kaçak olduğu gerekçesi ile çalışmalara devam inşaatı mühürledi. Türkiye’de ilk kez bir belediye TOKİ’nin yaptığı toplu konut inşaatını mühürlemiş oldu. TOKİ ise inşaat kaçak çalışmalarına devam ederek, belediye tarafından mühürlenen alanda inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

2019 yılında vatandaşlardan başvuruları alınan toplu konut inşaatında, birinci etapda 598 konut, ticaret merkezi; ikinci etapta ise 428 Konut, cami ve ticaret merkezi yapılıyor.

KANUN NE DİYOR?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. Maddesi’nde: “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum kuruluşlarınca üstlenilmesi ve ‘mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla’ avan projeye göre ruhsat verilir” deniliyor.

Yine “5273 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanunu’nda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Kaldırılması Hakkındaki Kanunu’nun 9. Maddesine ilave edilen Ek Madde 9’da: “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve ‘mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla’ başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir” ifadeleri yer alıyor