TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nu kazanarak 10.Dönemde de yönetim görevine devam eden Toplumcu Gıda Mühendisleri, “Önceliğimiz halkımızın gıda güvenliği ve güvencesi” dedi.

Toplumcu Gıda Mühendisleri: Mücadeleye devam edeceğiz

HABER MERKEZİ

Toplumcu Gıda Mühendisleri grubu, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerini kazandı.

Toplumcu Gıda Mühendisleri grubundan yapılan açıklamada, “Biz Toplumcu Gıda Mühendisleri olarak, insana verilen değerin, mesleğe verilen değerimizle eş değer olması gerektiğini, toplumun çağdaşlaşmasının, modernleşmesinin sanayi ve bilimin toplum yararına uygulanabilirliğin sağlıklı, öngörülebilir politikalar ve planlamalarla uygulamada yer alacağını biliyoruz” denildi.

DİNAMİK BİR EKİPLE YOLA ÇIKIYORUZ

“Gıda Mevzuatı / Gıda Yasası konusunda yapılması öngörülen düzenleme ve değişikliklerde söz, yetki ve karar sürecinde meslek örgütümüz Gıda Mühendisleri Odası'nın etkin rol oynaması gerektiğini her zaman her platformda duyuracağız” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“İnsanlığın evrensel değerlerine, akla ve bilime dayalı, gücünü üyelerinden alan, mesleğimiz ve kamu yararına yapılacak olan tüm çalışmalarda hiçbir ayrım gözetmeden çalışmak, mesleğimizi hak ettiği itibar ve değere ulaştırmak için; bilgili, tecrübeli ve dinamik bir ekiple yola çıkıyoruz.
Mesleğimiz ve gıda sanayi ile ilgili konularda doğru ve bilimsel bilgilerin kullanılarak çözüm ortağı olma gerekliliğine inanıyoruz. Meslektaşlarımızın çalışma yaşamında yaşadığı sorunları gündemde tutarak, özlük haklarında iyileştirme sağlamak ve insan onuruna yakışır çalışma yaşamı sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Halkımızın sağlıklı beslendiğini söylemek zordur. Yüksek enflasyonun yarattığı adaletsiz gelir dağılımı ile satın alma gücü azalan ve yoksullaşan emekçi ve dar gelirli gruplar, ucuz gıdaya yönelmektedir. Yine bu ortamda, merdiven altı işletmelerin sayısı artmakta ve engellenememektedir. Maliyet endişesi ile üreticiler, kalite düşürme ve gıda güvenliği sistemi kurmadan üretim yapmayı tercih etmektedir. Bu yüzden tüketici güvenli olmayan, besin değeri düşük, sağlık riski yüksek gıdaya mahkum edilmektedir. 

Yaşamak nasıl bir insan hakkı ise sağlıklı, güvenli ve yeterli gıda ile temiz suya, kolayca ve sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmek de bir insan hakkıdır. Gıdaya erişim bir sorun ve endişe kaynağı olmaktan çıkarılmalıdır. En temel ve ertelenemez ihtiyaç olan gıdanın, herkes için kolayca, yeterince, sürdürülebilir şekilde ve ekonomik olarak erişilebilecek duruma getirilmesi zorunludur.

İşte bu anlayışla TMMOB Gıda Mühendisleri Odası çatısı altında örgütlülüğümüzün güçlenmesine katkıda bulunarak, mesleğimiz adına dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, meslektaşlarımızla birlikte duyarlı, katılımcı, çağdaş, bilimsel ve onurlu bir meslek mücadelesi yürüteceğiz.”