“Göçmen Mahallelerinde Yaşam” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada Mülteci ve göçmenlerin toplum içerisinde yaşadıkları olumsuzluklara karşı toplumun bir parçası haline geldikleri ortaya konuldu.

Toplumun bir parçası oldular

Deniz GÜNGÖR

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin “Göçmen Mahallerinde Yaşam: Türkiye’de 2010 Sonrası Göçler ve Göçmenlerin Toplumsal Katılımı” araştırmasının sonuçları açıklandı. Prof. Dr. Deniz Yükseker, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Dr. Uğur Tekin ve Dr. Esra Kaya Erdoğan tarafından hazırlanan raporda araştırmanın 2022 yılı Haziran-Ekim aylarında 1427 Suriyeli, 506 diğer etnik kökenli mülteci ve 1933 Türkiye vatandaşı ile yapıldığı aktarıldı. Yapılan araştırmada 18-49 yaş arasındaki kişiler ele alındı. Araştırmada Mülteci ve göçmenlerin toplum içerisinde yaşadıkları olumsuzluklara karşı toplumun bir parçası haline geldikleri ortaya konuldu

KADIN İŞGÜCÜ YÜKSEK

Araştırmaya katılan Türkiye vatandaşlarında işgücüne katılan erkeklerin oranı yüzde 85 iken kadınlarda bu oran yüzde 43,7. Ankete katılan diğer göçmenlerde ise erkekler yüzde 89,5 ile oldukça yüksek bir oranda çalışma hayatının içindeyken, kadınlar ise yüzde 37,9 oranıyla yerli nüfustaki kadınların çalışma oranına daha fazla yaklaşıyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YAYGIN

39 mahallede gerçekleştirilen araştırmada, çocuk işçiliğin Suriyeliler arasında yaygın olduğuna dikkat çekildi. Araştırmada, “7-17 yaş arasındaki Suriyeli hane halkının çalışma oranı yüzde 4, diğer göçmenlerde bu oran yüzde 3, Türkiye vatandaşı olanlarla ise yüzde 1,7’dir. Çocuk işçiliğinin, Türkiye’ye aile bireyleriyle birlikte gelen Suriyeliler arasında diğer göçmen gruplarına göre daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor” dendi.

HAKSIZLIĞA UĞRUYORLAR

Haksızlığa uğrama algısının Suriyeli göçmenlerde yüksek olduğuna dikkat çekilen araştırmada, Suriyelilerin beşte birinin haksızlığa uğradığını düşündüğü belirtildi. Türkiye vatandaşlarının yüzde 12’si, diğer göçmenlerin ise yüzde 16,4’ü aynı algıya sahip. Türkiye vatandaşlarının çoğunlukla ekonomik durum, cinsiyet ve etnik kimlik nedeniyle haksızlığa uğradığına dikkat çekilen araştırmada, Suriyelilerin ise dil, milliyet ve ekonomik durum nedeniyle haksızlığa uğradıklarını düşündüğü aktarıldı.

Suriyelilerde dil nedeniyle haksızlığı uğrama yüzde 36,6, milliyet yüzde 28,3, ekonomik durum yüzde 21,4 olarak kaydedildi. Türkiye vatandaşlarında ise, dil yüzde 6,1, ekonomik durum yüzde 27,5, etnik kimlik yüzde 12,4, cinsiyet yüzde 15,5 ve siyasi görüş yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Diğer göçmenlerde ise en yüksek veri olarak yabancı olmak yüzde 34,9 ve milliyet yüzde 28,6 oranı araştırmaya yansıdı.

∗∗∗

ÜLKEDE KALMA SÜRELERİ

• Suriyeliler

4-8 yıl: %71,6

9 yıl ve üzeri: %21,2

• Diğer göçmenler

4-8 yıl: %54

3 yıldan az: %38,9

∗∗∗

İSTİHDAM ORANI

• Suriyeliler: %58

• Türkiye vatandaşları: %63,9

• Diğer: %68

∗∗∗

ÜLKEDE YAŞAMAYA DEVAM EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEYENLER

• Suriyeliler: %50,7

• Türkiye vatandaşları: %48,1

• Diğer: %55,2