Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davanın 7'nci duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesinde yapılan açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Amaç dışı faaliyet gösteren TTB değil, Anayasa'yı ve adaleti korumakla görevli olan kurumlardır" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
TTB davasında 7. duruşma: Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması isteniyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB)  TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davada 7'nci duruşma bugün görülüyor. 

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma öncesinde TTB üyeleri mahkeme önünde açıklama yaptı.

Duruşma öncesinde yapılan açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı "Amaç dışı faaliyet gösteren TTB değil, Anayasa'yı ve adaleti korumakla görevli olan kurumlardır" dedi.

"TTB'NİN AMACI PANDEMİDE TOPLUMDAN GİZLENENLERİ AÇIĞA ÇIKARMAKTIR"

Fincancı şunları söyledi:

"Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışmak, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturmak iktidarın siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor, bunu biliyoruz. Anayasa'yı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan iktidar hukuksuzlaştırmayı anayasasızlaştırma ile taçlandırmakta, her bir kurum ve birey için hayati olan anayasal hakların ilga edilmesine uğraşmaktadır.

TTB'nin amacı; meslektaşlarının güvenli çalışma ortamlarında çalışmasını sağlamaktır. TTB'nin amacı; koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir. TTB'nin amacı; akademik özgürlüklerin tesisi ve nitelikli tıp eğitimi için mücadele etmektir. TTB'nin amacı; nükleere karşı yaşamı savunmaktır. TTB'nin amacı; pandemide toplumdan gizlenenlerin açığa çıkarmaktır. TB'nin amacı; deprem bölgesinde dayanışmayı örgütlemek, yıkılan bir kentin çocuklarının sağlıklı büyümelerini sağlamaktır."