Google Play Store
App Store

Türk Tabipleri Birliği, aşı karşıtları tarafından hedef gösterilen ve ofisinin kapısına dana dili bırakılan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması yaptı. Saldırının kınandığı açıklamada "Herkes bilmelidir ki toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan bilim insanları asla yalnız değildir." ifadelerine yer verildi.

TTB'den Esin Davutoğlu Şenol'a destek: Bilim insanları yalnız değildir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) aşı karşıtları tarafından hedef gösterilmesinin ardından ofisinin kapısına dana dili bırakılan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek açıklaması yaptı.

"Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada "Saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğiz" denildi.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu, 39 uzmanlık derneği ve 51 tabip odasının imza attığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bilimsel hiçbir temeli olmayan, bilimsel verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan aşı karşıtlığı ideolojisinin taraftarları, pandeminin başından itibaren özellikle Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Bengi Başer ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ı hedef alarak, uzun zamandır sürdürdükleri taciz ve tehdit içerikli saldırılarını son dönemde yoğunlaştırmıştır. Herkes bilmelidir ki toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan bilim insanları asla yalnız değildir.

Aşı karşıtlığı üzerinden bilimsel bilgiyi yok sayan, bilgi kirliliği yaratarak toplumda aşı tereddüdüne neden olan ve halk sağlığını tehdit eden bu yaklaşım, son olarak aşı etkinliğine dair yürütülmüş bir çalışmada da görülebileceği üzere1 bir ülkede sadece Aralık 2020-Eylül 2021 arasında 18 yaşının üstünde 27 milyon insanın hastalıktan, 1,6 milyon insanın hastaneye yatıştan ve 235 bin insanın COVID-19 ilişkili ölümden aşı ile korunabildiği gerçeğini reddederek hakikati bulanıklaştırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak bilim insanlarına yapılan bu saldırıları kınıyor, bilimin ve bilim insanlarının yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.

TTB Merkez Konseyi

TTB UDEK Yürütme Kurulu

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Rejyonal Anestezi Derneği

Türk Algoloji Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk El ve Üst Estremite Cerrahisi Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu

Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği

Adana Tabip Odası

Adıyaman Tabip Odası

Afyon Tabip Odası

Ağrı Tabip Odası

Ankara Tabip Odası

Antalya Tabip Odası

Aydın Tabip Odası

Balıkesir Tabip Odası

Bartın Tabip Odası

Batman Tabip Odası

Bitlis Tabip Odası

Bolu-Düzce Tabip Odası

Bursa Tabip Odası

Çanakkale Tabip Odası

Çorum Tabip Odası

Denizli Tabip Odası

Diyarbakır Tabip Odası

Edirne Tabip Odası

Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odası

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası

Gaziantep-Kilis Tabip Odası

Hatay Tabip Odası

Isparta-Burdur Tabip Odası

İstanbul-Yalova Tabip Odası

İzmir Tabip Odası

Karabük Tabip Odası

Karaman Tabip Odası

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası

Kırıkkale Tabip Odası

Kırklareli Tabip Odası

Kırşehir Tabip Odası

Kocaeli Tabip Odası

Manisa Tabip Odası

Mardin Tabip Odası

Mersin Tabip Odası

Muğla Tabip Odası

Muş Tabip Odası

Osmaniye Tabip Odası

Sakarya Tabip Odası

Samsun Tabip Odası

Siirt Tabip Odası

Sinop Tabip Odası

Sivas-Erzincan Tabip Odası

Şanlıurfa Tabip Odası

Şırnak Tabip Odası

Tekirdağ Tabip Odası

Tokat Tabip Odası

Trabzon Tabip Odası

Uşak Tabip Odası

Van-Hakkari Tabip Odası

Zonguldak Tabip Odası