Birçok ilde basın açıklamaları yapan Türk Tabipleri Birliği, "Ek ödeme değil tek ödeme istiyoruz" diye seslendi.

TTB: Ek ödeme değil, tek ve güvenceli ödeme istiyoruz

Türk Tabipleri Birliği’nin "Emek Bizim Söz Bizim" sloganıyla başlattığı eylem süreci kapsamında hekimler maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesi talebine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

İstanbul’daki etkinlik 3 Kasım 2021, Çarşamba günü 12.30’da Beşiktaş 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) önünde yapıldı. ASM’de görevli hekim ve sağlık çalışanlarının katıldığı basın açıklamasında İstanbul Tabip Odası’nı (İTO) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç yer aldılar.

Dr. Recep Koç yaptığı açılış konuşmasında basın açıklamasını bir aile sağlığı merkezi önünde yapma kararını, ASM’lerde görevli hekim ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek üzere aldıklarını belirtti ve ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi, ASM binalarının kamu binaları olması, kira-kiracı ilişkisinin kaldırılması, yardımcı personel atamalarının bir an önce yapılması, sağlıkta şiddet olaylarına karşı etkili yasal düzenlemelerin yapılması taleplerini yineledi.


Ardından Dr. Pınar Saip bir konuşma yaptı ve şunları dile getirdi:

“Bizler TTB ve tabip odaları olarak önlüğümüzün beyazına, mesleğimizin onuruna ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak üzere bir eylem sürecindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli sağlık hakkına sahip olmasını istiyoruz. TTB’nin çağrıcı olduğu eylemlilik sürecinde bu hafta ‘7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı’ talebiyle alanlardayız. Bizler emeğimizin karşılığını alamadan çalışıyoruz, ek ödeme adı altında, emekliliğe yansımayan, her yerde farklı verilen, güvencesiz bir sistemle ücretlendiriliyoruz. Hastanelerde hekimlerin aldığı ortalama maaş 5 bin TL civarındadır. Bu ücretler açlık sınırının altındadır. Bugün Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimlerin aldığı aylıklar 2800 TL ile 4000 TL arasındadır. 80 yaşına gelmiş hekimler geçinemediği için çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Halkımız nasıl geçim sıkıntısı çekiyorsa, biz hekimler de aynı sıkıntıları yaşıyoruz, bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. 7200 ek göstergeyle birlikte emekliliğe de yansıyacak güvenceli, tek maaş istiyoruz.”

Dr. Pınar Saip konuşmasını 23 Kasım’da İstanbul’dan başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da kitlesel bir forumla sonlanacak Beyaz Yürüyüş’ün duyurusunu yaparak sonlandırdı.

'GÜVENCELİ GELİR ALAMAMAKTAYIZ'

Ardından basın açıklamasını İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Bilge Atlas Kaplan okudu. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği olarak derhal;

► Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 oranında artış talep ediyoruz.

► Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi tekrarlıyoruz.

► Öneri 1: Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece doçent eğitim görevlisi için 7200; uzman için 6400; 8. derece pratisyen için 1600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli 4 yıl ve üstü profesör doktor için 7200, doçent için 6800 olmalıdır.

► Öneri 2: Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim görevlisi için %700; uzman için %550; 8. derece pratisyen için %360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör doktor için %700, doçent için %625 olmalıdır.

► Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 000TL’den, emeklilikte 10 000 TL den daha az olmamalıdır.”

Fotoğraf: İTO