TÜGVA’ya karşı çıkan idareci kazandı
Bora Cangüloğlu

BirGün/EGE

Okuldaki sınıfların özel organizasyonlar için TÜGVA’ya tahsisine karşı çıktığı için yaklaşık 8 ay önce görevden alınan İzmir Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Bora Cangüloğlu, mahkeme kararıyla görevine geri dönüyor.

İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, “Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden makul ve haklı görülebilecek objektif-genel nitelikte nedenler ile gerekse de, davacıya özgü sübjektif (başarısızlık. disiplin, branş yetersizliği v.s gibi) nitelikte hukuken itibar edilebilir somut nedenlerin ortaya konulamadığı anlaşılmakla, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır” denildi.

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, “Yürüttüğümüz hukuksal mücadele sonucunda Bora Cangüloğlu görevine geri dönüyor. Geri döneceğinden kuşkumuz yoktu. Hukuk ve mücadele kazanmıştır” dedi.

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada ise “Tarikatlar, cemaatler, dini yapı, oluşum ve vakıflar ve elbette yandaş-candaş sendikalar marifetiyle teslim alınan Milli Eğitim Bakanlığı’nın keyfi idari uygulamaları ile yeniden görevinden alınması nedeniyle açtığımız dava yine olumlu sonuçlandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar dile getirildi: “Arkadaşımızın göreve başlama gününü haksızlık ve hukuksuzluklara karşı, keyfi uygulamalara karşı vereceğimiz mücadelede yeni bir aşama olarak değerlendireceğiz. Yandaşlığın verdiği şımarıklıkla keyfi kararlara imza atan, çalışanlarına mobbing uygulayan, despotik yandaş yöneticiler için artık cezasızlık-sorumsuzluk döneminin sonunu getirmeye kararlıyız. Bütün keyfi uygulamalara rağmen, bütün baskılara rağmen bu eğitim-öğretim yılı içerisinde şubemize yüzlerce arkadaşımızın katılımıyla örgütümüz daha da güçlendi. Eğitim alanında yaşanan liyakatsiz, yandaş atamalarına, yolsuzluklara, anti demokratik baskılara ve eğitimi teslim almaya çalışan dini yapı, grup, oluşum ve vakıflara karşı mücadelemizi daha etkili bir şekilde sürdüreceğimizi ve hukuk önünde hesap soracağımızı ilan ediyoruz.”