Ülke krizden krize savrulurken hesap oyunlarıyla iktidarın istediği verileri servis eden TÜİK’e göre Türkiye’de neredeyse ‘mutsuz’ yok. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre ülkenin yarısı geçen yılı mutlu geçirdi.

TÜİK bu anketi  İsveç’te mi yaptı?
Fotoğraf: Depophotos

HABER MERKEZİ

Şaibelerin ve tartışmaların merkezindeki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kendisine yönelik eleştirileri haklı çıkaracak yeni bir araştırmaya imza attı. Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği, hayat pahalılığının halkı patlama noktasına getirdiği ülkede TÜİK'e göre her şey güllük gülistanlık.

Hesap oyunlarıyla gerçeklerin üstünü perdelemekle suçlanan, liyakatli kadroların tasfiye edilerek yerlerine parti kadrolarının atandığı TÜİK'e göre ülkenin yarısı geçen yılı mutlu geçirdi. TÜİK'in "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarına göre krizlerin eksik olmadığı ülkede mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştki bireylerin oranı, yüzde 49,3’den yüzde 49,7’ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 16,6’dan yüzde 15,9’a geriledi.

Anket sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022’de yüzde 43,9’dan yüzde 46,5’e yükselirken kadınlarda bu oran, yüzde 54,6’dan yüzde 52,7’ye geriledi. Ankette evli bireylerin evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı yüzde 54,5 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 40,4 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 5'inin, evli kadınların ise yüzde 57,9'unun mutlu olduğu gözlendi. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2021’de 18-24 yaş grubunda görülürken 2022 yılında yüzde 46,8 ile 25-34 yaş grubunda gözlendi.

İLKOKUL MEZUNLARI DAHA MUTLU

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 2022 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. İkinci sırada ise hiçbir okulu bitiremeyenler yer aldı. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, yüzde 67,6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2022 yılında yüzde 64,9 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 64,8 iken kadınlarda bu oran yüzde 64,9 oldu. Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, en düşük memnuniyet yargıda ve eğitimde oldu.