'Dünya Kuduz Günü' nedeniyle yazılı açıklama yayımlayan Türk Veteriner Hekimleri Birliği, "21.yüzyılda, kuduz nedeniyle insanların ölmesi kabul edilebilir değildir. Son yıllardaki artış tek bir nedene bağlanamaz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'Dünya Kuduz Günü' açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 'Dünya Kuduz Günü' nedeniyle açıklama yayımladı.

Birliğin açıklaması şöyle:

"21.yüzyılda, kuduz nedeniyle insanların ölmesi kabul edilebilir değildir. Son yıllardaki artış tek bir nedene bağlanamaz. Her şeyden önce, kuduz riskli ısırılmalara baktığımızda tamamının kırsala yakın bölgelerde olduğunu ya da bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak her zaman uyardığımız konuyu tekrar gündeme getiriyor: ‘’Yaban hayatına yaklaşılmaması gerekliliği’’

Hem ekosistemin korunabilmesi hem de zoonotik hastalıklardan korunabilmek için uzak durulması gereken yaban hayatı, özellikle son yıllarda maden çalışmaları, yol çalışmaları, kentten uzak yaşam beklentilerinin karşılanabilmesi gibi konular nedeniyle her zamankinden daha fazla işgal edilir oldu.  Bu kapsamda sahipli ve sahipsiz hayvanların kuduz aşısının yapılması ve/veya yaptırılması, yaban kaynaklı kuduz hastalığına karşı da önceki yıllarda uygulanmış ve başarılı olunmuş oral aşılamanın devamı gerekmektedir. 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 250.000 kuduz riskli temas bildirimi yapılmakta olup, yılda ortalama 1-2 kuduz vakası görülmektedir. Özellikle, popülasyon artışı nedeniyle, ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelen ‘’sahipsiz hayvanlar’’ konusu da  her kuduz vakasında karşımıza çıkmaktadır. Sahipsiz hayvanlar ile ilgili tüm mevzuat, ağırlıklı orman hizmetleri gören Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bir daire başkanlığına bağlı “Hayvanları Koruma Çalışma Grubu”tarafından hazırlanmaktadır. Oysa, Uluslararası  Cenevre Veteriner Hekimliği  Antlaşması’na (3245 sayılı kanun) uygun olarak, özerk bir yapıda (devletin en üst makamına bağlı, veteriner hekim yöneticiler tarafından idare edilen, yetkili, stratejik kararlar alabilen, bölge ve taşra örgütlenmesi olacak şekilde) Veteriner Hekimliği Teşkilatları'nın kurulması, zoonotik hastalıklar, sahipsiz hayvanlar, hayvancılık gibi ülkemiz için stratejik öneme sahip konularla ilgili görev ve yetkilerin bu özerk yapıya verilmesi bir çok olumsuzluğu ortadan kaldıracaktır.

Oysa, günümüzde bunun tam tersi uygulanmakta, sahipsiz hayvanlar, birkaç Bakanlık'ın yetkililerince sahadan görüş alınmadan masada görüşülmekte, meslek örgütümüze fikri dahi sorulmamaktadır.

Kuduz başta olmak üzere, çok sayıdaki  zoonotik hastalığı veteriner hekimler hayvanlarda önleyerek, toplum sağlığını korurlar. Şu anda ülkemizde bu konuların gündem olmasının nedeni ‘’veteriner hekimlik hizmetlerindeki aksama’’, veteriner hekimlik hizmetlerinin aksamasının nedeni de ‘’özerk bir veteriner hekimlik otoritesinin olmayışı, yeterince veteriner hekimin koruyucu hekimlik konusunda görevlendirilmemesi’’dir.

Yetkili otoriteleri, meslek örgütlerinin merkezde olduğu bir Tek Sağlık yaklaşımını yüzde 100 önlenebilen kuduz hastalığı için de gündeme almaya davet ederek açıklamamızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."