Google Play Store
App Store
‘Türkiye Yüzyılı’ profili
Fotoğraf: MEB

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değişiklik hazırlığı yaptığı müfredatın çalışmaları sürerken, BirGün Türk Dili ve Edebiyatı dersinin içeriğine ulaştı. 226 sayfalık içerikte en dikkat çeken dersin uygulanmasına ilişkin esaslar oldu. Buna göre müfredatla birlikte öğrenci profilini değiştirmeyi amaçlayan Bakanlık bunu da AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” programına göre yapacak.

Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanmasına İlişkin Esaslar başlığında bu durum şöyle ifade edildi: “Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın temel ögeleri, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni”nin benimsediği ilke ve yaklaşımlarla bu modelin bileşenlerine göre şekillendirilmiştir. Tüm eğitim ve öğretim süreçleri ile kitap ve materyallerin tasarım süreci, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni“nde yer alan öğrenci profilinin hayata geçirilmesine hizmet edecek şekilde planlanmalı ve yürütülmelidir. Tüm eğitim ve öğretim süreçleri; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hedeflenen öğrenci profiline uygun, millî ve manevi değerlerimizi tanıyan, geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak geleceğe yön veren yetkin ve erdemli öğrencilerin yetiştirilmesine hizmet edecek şekilde planlanmalı ve yürütülmelidir.”