Tütün satmak isteyenlere 'üretici' olma şartı

14.12.2018 12:43 ÇALIŞMA YAŞAMI
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kişilerin üretici olması zorunlu olacak, üretici olmayan kişilerle yapılmış sözleşmeler iptal edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretilen Tütünlerin Alım-Satımı ile İlgili Usul ve Esaslar ve Bu Alım-Satımda Kullanılması Gereken Tip Sözleşme İle İlgili Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, akit serbestisi ve rekabet hukukunun genel ilkeleri gözetilerek düzenlenen tip sözleşme, kendine özgü tekniklerle üretilen ve kurutulan Hasankeyf tipi tütünler hariç, sözleşmeli olarak üretimi yapılan bütün tütün çeşitleri için geçerli olacak.

TİP SÖZLEŞME BEDELİ KARŞILIĞINDA EDİNİLEBİLECEK

Yazılı sözleşmeler, tütünlerin tarlaya dikiminden önce ve en geç nisan ayının sonuna kadar Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcılar ile üreticiler veya bunların temsilcileri arasında akdedilecek. Yazılı sözleşme esasına göre tütün ürettirip satın almak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ihtiyaçları kadar tip sözleşmeyi bakanlıktan bedeli karşılığında alacak.

TÜTÜN SATMAK İSTEYEN KİŞİ TÜTÜN ÜRETİCİSİ OLACAK

Taraflar arasında akdedilecek sözleşmelerde uyulması gereken esaslar da belirlendi.

Buna göre, sözleşmeli olarak tütün satmak isteyen kişilerin tütün üreticisi olması zorunlu olacak. Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersiz sayılacak.

Taraflar arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun yapılması halinde bu durum tip sözleşmenin özel hükümler maddesinde belirtilecek.

Sözleşmede mevki ve dekarı belirtilen parselden, sözleşmede yazılı miktarın yüzde 10'undan fazla ürün elde edilmesi durumunda, yüzde 10'u aşan miktarın, ürünün tam mahsul bütünlüğünün devamı niteliğinde olması şartıyla sözleşme koşullarında alım-satımı yapılabilecek.TİP SÖZLEŞME NEDİR?

Tarafları bağlayacak koşulları, genellikle sözleşmeye taraf olmayan kimselerce veya taraflardan birince belirlenen sözleşme türüdür. Bu tür sözleşmelerde, taraflar aralarındaki sözleşmeyi bu çerçevede yapma zorunluluğu bulunur.

(AA)