Ulutaş'ın sözleşme feshi Meclis gündeminde

21.11.2018 14:49 GÜNCEL
HDP’li Hatimoğulları, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’nca aile hekimliği sözleşmesi sonlandırılan TTB Merkez Konseyi Üyesi Ulutaş’ı Meclis gündemine taşıdı

BirGün/Ankara

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasının ardından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından feshedilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlaması talebiyle önerge veren Hatimoğulları, “Yargı süreci devam ederken, Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında kesin hükme varması ve sözleşmelerin feshedilmesi konusunda açıklamanız nedir?” diye sordu."Sözleşme neden feshedildi?"

TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasının ardından Merkez Konsey üyelerinden Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesinin sonlandırıldığını ve Genel Sekreter Bülent Nazım Yılmaz’ın da “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile yüksek disiplin kurula sevk edildiğini anımsattı. Bakanlığın TTB’ye yönelik özel bir tutum algısı oluştuğunu vurgulayan Hatimoğulları, Bakan Koca’ya “Bu algıyı değiştirmek için çalışmalarınız var mıdır?” diye sordu.

ulutas-in-sozlesme-feshi-meclis-gundeminde-533329-1.
HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları

“Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak” gerekçesiyle Ulutaş’ın sözleşmesinin feshedilmesinin, memur sıfatı ile değil TTB’deki görevi dolayısı ile yapmış olduğu açıklama ile çeliştiğini ifade eden Hatimoğulları, şu soruların yanıtlanmasını istedi: “Bakanlığınızın uluslararası kabul gören ’Savaşın tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu’ yaklaşımına ilişkin tutumu nedir? Yargı süreci devam ederken, Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında kesin hükme varması ve sözleşmelerin feshedilmesi konusunda açıklamanız nedir? Yürütmenin temsilcisi olan Bakanlığınızın, yargı erki yerine geçerek karar verme yetkisinin yasal dayanağı nedir?”