Usulsüz soruşturma yargıya taşındı

Berkay SAĞOL

Uşak Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan E.Ş’nin tez savunmasına ilişkin İİBF İktisat Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şadan Çalışkan’a disiplin soruşturması açıldı. Prof. Dr. Çalışkan, kendisine açılan soruşturmanın sonucunda disiplin cezası alırken, üniversite disiplin kuruluna yapılan itiraz sonucunda, verilen ceza kaldırıldı. Çalışkan, evrakta sahtecilik, delil karartma, görevi kötüye kullanma ve yetki gaspı iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Çalışkan’ın suç duyurusunda, E.Ş’ye ait işlemler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ nün görev ve yetki alanı içinde olduğu ve bu yetkinin devredilemez olduğu, buna rağmen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Asem Nauşabayeva’nın yetki gasbı yaparak soruşturma açarak görevi kötüye kullandığı belirtildi.

EVRAK DEĞİŞTİRİLMİŞ

Suç duyurusunda, şüpheliler Prof.Dr. Nauşabayeva ve soruşturmacı Prof.Dr. Nihat Batmaz’ın, doktora öğrencisi E.Ş.’nin 30 Kasım 2020 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde (EBYS) kayda alınan “Doktora Tez Savunma Talep Formu"un da imzası bulunmamasına rağmen disiplin soruşturması sürecinde, öğrenciyi haklı, müvekkili suçlu çıkarabilmek için eksik imzanın tamamlatıldığı ancak belgede aslında öğrencinin imzası olmadığı ileri sürüldü.
Yapılan suç duyurusunda, Batmaz’ın imza eksikliğini bilmesine rağmen raporda bunu belirtmediği ve bütün belgelerin eksiksiz ve tam olarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edildiği şeklinde rapor yazdığı belirtildi. Prof. Dr. Çalışkan’ın imzanın tamamlandığını sonradan öğrendiği ve öğrenmesini engellemek için verilen soruşturma dosyası örneğinde belgenin müvekkile karartılarak verildiği, tamamlama işleminin ise nasıl, nerede, kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmediği ve şüphelilerin evrakın aslını değiştirdiği belirtildi.

Prof. Dr. Nauşabayeva ve Prof. Dr. Batmaz’ın disiplin soruşturması boyunca Prof. Dr. Çalışkan’a ağır bir disiplin cezası vererek idari görevlerini düşürmek amacıyla süreci kasıtlı olarak mevzuata aykırı yürüttükleri ileri sürüldü. Yapılan suç duyurusunda, soruşturmacı olan Prof. Dr. Batmaz’ın, soruşturma amiri olan Prof. Dr. Nauşabayeva’yı aynı zamanda tanık olarak ifade vermeye davet ettiği ifade edildi. Prof. Dr. Nauşabayeva’nın disiplin soruşturması işleminde, hem tanık, hem şikâyetçi hem de disiplin kurulu başkanı olarak görev yaptığı belirtildi. Prof. Dr. Çalışkan ise yaptığı suç duyurusunda, Prof. Dr. Batmaz ve Prof. Dr. Nauşabayeva’nın yükseköğretim mevzuatına alenen aykırı olarak görevlerini yürüttüklerini ve suç işlediklerini belirtti.

İddialara yanıt vermesi için aradığımız Prof. Dr. Nauşabayeva ve Prof.Dr. Batmaz’a ise ulaşamadık.