Vakıfların önündeki bir engel daha kaldırıldı

MUSTAFA BİLDİRCİN

Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanlığı’ndan istifasının ardından eğitim politikasında yapılan köklü değişikliklere yenisi eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan, “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile eğitim alanında etkisini artırmak isteyen vakıf ve derneklerin önündeki bir engel daha kaldırıldı.

Yönetmelik değişikliği ile il ve ilçelerde STK’ler ile yapılacak işbirliklerinde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması şartı kaldırıldı. Değişiklik ile ayrıca, özel kurumlarla birden fazla ilde işbirliği yapılmasının da önü açıldı. Eğitimdeki çift başlılık nedeniyle istediği kararları uygulamaya geçirmediği için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan istifa ettiği iddia edilen Ziya Selçuk’un istifasından bir ay önce hazırladığı yönetmelik, dün değiştirildi.

Selçuk dönemindeki kadroların büyük bölümünü değiştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün STK’ler ile işbirliklerini düzenleyen yönetmelikte köklü bir değişikliğe imza attı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ne 12 Haziran 2021 tarihinde eklenen ve STK’ler ile işbirliği için “Genel Müdürlük görüşünü” şart koşan madde yeniden düzenlendi. Yönetmelik maddesinden, “Genel Müdürlük görüşü” ifadesi çıkarılarak madde, “Valinin onayı ile milli eğitim müdürlüğünce” şeklinde yeniden yazıldı. Yeni yönetmelik ile STK’lerin tek bir protokol ile birden fazla kent ya da ülke genelini kapsayan işbirliği anlaşmalarına imza atmasına olanak sağlandı.