birgün

-6° AZ BULUTLU

GÜNCEL 06.09.2021 21:22

Validebağ'da Üsküdar Belediyesi'nin itirazına ret

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'nda yürütmeyi durdurma kararına itirazına mahkemeden ret geldi.

Validebağ'da Üsküdar Belediyesi'nin itirazına ret

İstanbul Anadolu yakasının en büyük ikinci yeşil alanı olan Validebağ Korusu’nda yürütmenin durdurulması kararına itiraz eden AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne mahkemeden ret geldi.

AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından “Rehabilitasyon projesi” adı altında yapılan ihalenin yürütmesi İstanbul 6’ncı Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Karara itiraz eden Üsküdar Belediyesi’ne mahkemeden bu kez de ret cevabı geldi.

Üskdar Belediyesi'nin itirazını reddeden mahkeme kararında, ivedi yargılama usulünde yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilemeyeceğinin altını çizerek, itiraz incelemesine olanak bulunmadığını söyledi.

Mahkemenin kararı şöyle:

"2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesinden sonra gelmek üzere eklenen "İvedi Yargılama Usulü" başlıklı 20/A maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; "İhaleden yasaklama hariç ihale işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar hakkında ivedi yargılama usulünün uygulanacağı kurala bağlanmış; aynı maddenin 2/e fıkrasında da; ivedi yargılama usulünde "Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez." hükmü yer almış olup, niteliği itibariyle ivedi yargılama usulüne tabi dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilmiş olan karara yapılan itirazın incelenmesine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; davalı idare tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin reddine, kararın taraflara tebliği amacıyla dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02/09/2021 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi."