Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu işletmelerinin mali yapısı altüst oldu. Varlık Fonu’na devrinden önce 82,1 milyon TL kâr açıklayan ÇAYKUR, 2021 itibarıyla 503,8 milyon TL zarar etti.

Varlık Fonu yok etti: ÇAYKUR'da 503 milyon lira zarar!
Üreticiler, ÇAYKUR’un kotasını protesto için çaylarını dökmüştü. (Fotoğraf: Mehmet Ali Ertaş)

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporları, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu işletmelerinin mali dengelerinin altüst olduğunu ortaya koydu. Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin tüm varlıkları için tehdit haline geldiği belirtilen Varlık Fonu’na devirlerinin gerçekleştiği 2017 yılından önce kâr açıklayan ÇAYKUR, BOTAŞ ve PTT’nin dönem zararı 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında katlanarak arttı.

Varlık Fonu’na devredilen kamu iktisadi teşebbüslerinin bozulan mali dengesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan mali raporlar ile bir kez daha gözler önüne serildi.

ÇAYKUR'DA HEP ZARAR

Dünyanın kişi başına en fazla miktarda çay tüketilen ülkesinde faaliyet gösteren ÇAYKUR’un mali tablosu, içler acısı hali gün yüzüne çıkardı. 2015 yılında 22,7 milyon TL dönem kâr elde eden ÇAYKUR, 2016 yılında 82,1 milyon TL kâr açıkladı. Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR, o tarihten sonra düzenli olarak zarar etti.

ÇAYKUR'un 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki dönem zararı sırasıyla 267,7 milyon TL, 657 milyon TL 635 milyon TL ve 547,3 milyon TL olarak kaydedildi. Kurumun 2021 yılı dönem zararı ise 503,8 milyon TL olarak açıklandı.

varlik-fonu-yok-etti-1083665-1.

BOTAŞ BATAĞA SAPLANDI

2016 yılını 7,9 milyar TL kâr ile tamamlayan BOTAŞ’ın mali yapısı da Varlık Fonu’na devrinin ardından giderek bozuldu. Kârlılığa 2017 yılı sonu itibarıyla 2016 yılına göre yüzde 62,7 oranında azalarak 3,33 milyar TL’ye gerileyen BOTAŞ’ın 2021 yılı zararı dudak uçuklattı. BOTAŞ'ın 2018 ve 2019 yıllarında açıkladığı zarar sırasıyla 2,5 milyar TL ve 5,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Zararını 2020 yılında büyük oranda düşüren ve 26,8 milyon TL’ye kadar indiren BOTAŞ, 2021 yılında ise rekor zarara imza attı. Kurumun 2021 yılı dönem zararı, 17 milyar 911 milyon TL olarak hesaplandı. BOTAŞ'ın zararı 2020 yılına oranla 2021 yılında yüzde 66 bin 885 oranında artış gösterdi.

PTT’NİN MALİ YAPISI BOZULDU

Hisselerinin bir bölümü 2018 yılında Varlık Fonu'na devredilen PTT de mali yapısı bozulan kamu kurumları arasında yer aldı. 2018'de 216 milyon TL kâr elde eden PTT'nin 2021 yılı zararı 387 milyon TL olarak kaydedildi.