Pandemi sürecinde özel okulların giderlerinin büyük oranda azaldığını belirten velilerin ücret iadesi talebi yok sayıldı. Bakan Selçuk, “Haksız kazanca yol açan duruma ilişkin bir düzenleme yapacak mısınız?” sorusuna “İade okuldan ayrılanlara yapılır” yanıtını verdi.

Velilerin ücret iadesi talebine yanıt: Ayrılana iade yapılır

Mustafa M. Bildircin

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgınının etkisini en yakıcı gösterdiği alanlardan biri de eğitim oldu. Türkiye’de yüz yüze eğitim, Covid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde durduruldu. Özel eğitim kurumları da devlet okulları ile eş zamanlı olarak yüz yüze eğitimi sonlandırarak 23 Mart 2020 itibarıyla uzaktan eğitime geçti.

Özel okullardaki uzaktan eğitim süreci, okul sahipleri ile velileri, “Ücret iadesi” konusunda karşı karşıya getirdi.


NAKİLLER DURDURULDU

Özel okulların elektrik, su ve yakıt gibi temel giderleri uzaktan eğitim sürecinde büyük oranda azaldı. Personelini Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına alan okullarda ise gider kalemleri ciddi oranda düştü. Bu süreçte okulların bir bölümü, velilerin ödedikleri okul ücretini iade ederken bazı okullar buna yanaşmadı. Veliler, ücret iadesi için mücadele ederken Milli Eğitim Bakanlığı, nakilleri durdurarak öğrencilerin okul değiştirmesinin önüne geçti.

BAKAN SELÇUK’A SORULDU

Çocuğu özel okulda okuyan velilerin yaşadığı sorunlar, TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Murat Emir, Covid-19 sürecinde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, “Özel okulların velilerine gerekli kolaylığı sağlayarak ücret indirimlerini hakkaniyetle yapması gerekmektedir” dedi. CHP’li Emir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “Özel okulların veliye okul ücret indirimlerini zorunlu tutarak, iade oranlarını belirlemek için Bakanlık olarak bir düzenleme yapılacak mıdır?” diye sordu.

YÖNETMELİĞİ HATIRLATTI

Bakan Selçuk, Emir’e verdiği yanıtta herhangi bir düzenlemeden söz etmezken mevcut yönetmeliği hatırlattı. Ücret iadelerinin, MEB Tanıtım Yönetmeliği’nin, “Ücret Tespiti” maddesine göre yapıldığını belirten Selçuk, yönetmelikteki, “Sınavla öğrenci alan resmi okulların 9’uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10’u dışındaki kısmı iade edilir. Öğrenim yılı başladıktan sonra ayrılanlara, yıllık ücretin yüzde 10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir” maddesini paylaştı.

CHP’li Murat Emir, yanıta tepki gösterdi. Bakan Selçuk’un haksız kazanca yol açan durum karşısında ilgisiz kaldığını ifade eden Emir, “Pandemi döneminde özel okuldan devlet okuluna nakil yaptırmayı yasaklayan kendileri değilmiş gibi, veliye, ‘Ücret iadesi istiyorsan, çocuğunu okuldan al’ diyor. Kendisi de özel okul sahibi olan Bakan, temel bir hak olan eğitim konusunda velinin yanında duracağına, özel okul işletmecilerinden yana bir tavır sergiliyor” dedi.

DÜZENLEME BEKLİYORUZ

Uzaktan eğitim sürecinde özel okulların giderlerinin büyük oranda azaldığının altını çizen Emir, şunları söyledi: “Bu sene de eğitim-öğretim yılının büyük bir bölümünde yüz yüze eğitim yapılamadı. Bu süreçte özel okulların elektrik, su, kırtasiye ve yakıt gibi ödeme kalemlerinde büyük oranda azalma görüldü. Veliler de haklı olarak, yüz yüze eğitimin yapılamadığı dönemlere ait okul ücretinin bir kısmının hakkaniyetli bir şekilde kendilerine iade edilmesini istiyor ancak okul yöneticileri bu talebe olumsuz yaklaşıyor. Yaşanan mağduriyetin muhatabı MEB ise sorunu görmezden geliyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı’nın sorumlu davranıp bu konuda kapsamlı bir düzenleme için harekete geçmesini bekliyoruz.”

***

Kayıt sözleşmelerine velilerden büyük tepki

Özel Okul Velileri Platformu sosyal medyadan bir özel okul ve veli arasında imzalanan sözleşmenin mali yükümlülükleri bölümünü paylaşarak tepki gösterdi. Mali yükümlülüklerin 2’nci maddesine dikkat çekilen açıklamada, “Bazı özel okulların veli sözleşmeleri hakkaniyetten çok uzak. Veremediği hizmetin bedelini almayı kendisine hak gören bu anlayış değişmeli artık” ifadeleri yer aldı. Tepkiye neden olan 2’nci madde şu şekilde: “Okulun, tatil veya herhangi bir nedenle ders yapılmayan günlerine ait ücretleri geri istemeyeceğim gibi okulu kendiliğinden terk eden disiplin kurulu tarafından okulla ilişiği kesilen öğrencim için ödediğim ücreti geri istemeyeceğim.”