Para cezaları devletin vazgeçemediği gelir kapısına dönüştü. Bütçe gelirleri içerisinde önemli yer kaplayan cezalar Ocak-Kasım döneminde 52,2 milyar TL’yi buldu. Devlet 2024’te 119 milyar TL ceza kesmeyi planlıyor.

Vergi yetmezse bir de ceza kes

Havva GÜMÜŞKAYA

Para cezaları, devletin vazgeçemediği bir gelir kalemine dönüştü. Sık sık gündeme gelen aflara ve tahsilat sorununa rağmen para cezaları, Hazine’nin önemli gelir kalemlerinden biri oldu.

Devlet yurttaşa, yargı, idari ve diğer para cezaları ile vergi cezaları adı altında dört ayrı başlıkla ceza kesiyor.

Son yıllarda merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisinde önemli bir yer kaplayan para cezaları Ocak-Kasım döneminde 52,2 milyar lirayı buldu. Para cezalarının yüzde 51’ini vergi cezaları, yüzde 44’ünü ise idari para cezaları oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde 26,6 milyar lira vergi cezası, 23,2 milyar lira da idari para cezası adı altında toplanan para, gelir olarak Hazine’nin kasasına girdi.

CEZALAR 2 KAT ARTACAK

Son olarak ocak ayında çıkarılan afla 2 bin liranın altında vergi ve cezalar silindi. Ancak buna rağmen 2022 yılında 16,7 milyar lira olması beklenen idari para cezası geliri 17,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Cezalardan toplanacak para, merkezi yönetim bütçe hedeflerinde de yer alıyor. 2024 yılında kamunun para cezası gelirlerinin yaklaşık 2 kat artması bekleniyor. Bütçe teklifinde 2024’te para cezası gelirlerinin 118,9 milyar TL’ye çıkarılacağı öngörülüyor. Bunların içerisinde yer alan idari para cezaları yüzde 58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artıracak.

Gelecek yıl 65,3 milyar TL tutarında idari para cezası toplanması öngörülüyor. Bunun yüzde 36’sının ise trafik cezalarından elde edilen gelir olması bekleniyor. 2024’te 23,7 milyar TL tutarında trafik cezası kesilecek.

∗∗∗

PARA CEZALARI HEDEFLENENİN ÜSTÜNDE (MİLYAR TL)