TVHB Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan belediyelere çağrı yaparak, "En kısa zamanda bütün belediyelerin bakımevleri yapması sağlanmalı" dedi.

Kaynak: AA
Veteriner hekimlerden belediyelere "hayvan barınağı" çağrısı
Fotoğraf: Demet ARAN / csgorselarsiv.org

4 Nisan, 600 milyondan fazla sokak hayvanının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak anılıyor. Türkiye'de de 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen sokak hayvanları yalnızca açlık ve doğal şartların zorluğuyla değil insanların şiddetiyle de karşılaşıyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, gerek halk sağlığı gerekse hayvan refahı için en kısa zamanda bütün belediyelerin sahipsiz hayvanlara yönelik bakımevlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Arslan, sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla 4 Nisan'ın "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak belirlendiğini söyledi.

Her ne kadar "Sokak Hayvanları Günü" olarak kullanılsa da konuyu daha anlaşılır kılmak ve bakış açısını değiştirmek için "sahipsiz hayvan" kavramının kullanılmasının daha yerinde olacağını vurgulayan Arslan, sokaklarda hızla çoğalan kedi ve köpek popülasyonunun insan eliyle şekillendiği ifade etti.

Hayvan refahı açısından bu dönem olumsuz bir süreç yaşandığına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda yaşanan yaralanmalar ve can kayıpları nedeniyle hayvanseverler ve sevmeyenler olarak kutuplaşan tarafların yaklaşımları sorunun çözümü önünde en büyük engel olmaya başladı. Çünkü bu karşıtlık aklıselimin önüne geçti, ilgili tarafların akılcı, bilimsel bir zeminde bu sorunu müzakere etmesini engelliyor."

Arslan, TVHB olarak sahipsiz hayvanlar konusuna ilişkin uzmanların da katılımıyla düzenledikleri çalıştayda konunun her yönüyle görüşülerek raporlaştırıldığını söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Kurumsal yapılar geliştirilmeli. 81 ilimizde toplam 297 hayvan bakımevi bulunuyor. 81 il, 922 ilçe sayısı dikkate alındığında mevcut bakımevlerinin yetersiz olduğu ve bu sayının artırılması gerekliliği bir gerçektir. En kısa zamanda bütün belediyelerin bakımevleri yapması sağlanmalıdır."

Arslan, sahipsiz hayvanlara yönelik barınak hizmetlerinin yanı sıra, "İl Çözüm Komisyonu" gibi yapıların kurulmasının da önemli olduğunu belirterek, söz konusu komisyonun valilikler başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri, belediyelerin veteriner işleri müdürlükleri, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Veteriner Hekimler Odası ile veteriner fakültelerinin temsilcilerinden oluşması gerektiğini bildirdi.