Yabancılara para karşılığı vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikte vatandaşlık hakkı kazanmak için arsanın üzerine yapı zorunluluğu getiriliyor.

Yabancılara parayla vatandaşlık için yeni karar: Arsanın üzerine yapı zorunluluğu getirildi

HABER MERKEZİ

Türk Vatandaşlığı Kanun'un çok tartışılan ‘Türk vatandaşlığının istisnai kazanılması’ başlıklı 20’nci maddesinde değişiklik yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte 'döviz tutarındaki taşınmazı' ibaresi, 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir."

ARSANIN ÜZERİNE YAPI ZORUNLULUĞU

Yeni yönetmelikle birlikte arsa satışıyla vatandaşlık hakkı kazanmanın kapsamı daraltılıyor. Vatandaşlık hakkı kazanmak için arsanın üzerine yapı zorunluluğu getiriliyor.

Maddenin değişiklikten önceki hali ise şöyleydi:

"En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen..."