Google Play Store
App Store
Yağma ısrarına bir engel de istinaftan

Uğur ŞAHİN

İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Tuzla’daki 240 dönümlük araziyi yapılaşmaya açan imar planını iptal etmesine itiraz eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhinde bir karar da istinaftan geldi. Mahkeme, itirazın reddine karar verdi.

Bakanlık, Tuzla’nın Tepeören Mahallesi'ndeki 0 ada 653 parsel ile 7128 ada, 2 parsele ilişkin 2019 yılında bir imar planı değişikliği yaptı. Planla; Formula 1 Pisti ile Okan Üniversitesi’nin yakınındaki 239 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin 204 bin metrekaresi “ticaret alanı”na çevrildi. Eski CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri Hakkı Sağlam ile İbrahim Doğan, alanın yapılaşmaya açılacağının altını çizerek konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi de 29 Eylül 2021 tarihinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan imar planını; imar mevzuatına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Ancak Bakanlık karara itiraz etti.

RANTÇILAR KAYBEDECEK

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 23 Mayıs tarihinde kararını verdi. Oybirliğiyle alınan hükümde, “İstinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar ve dayandığı hukuki gerekçelerin İdare Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına vurgu yapılarak, istinaf talebinin reddine” karar verildi. Eski İBB Meclisi üyesi, inşaat mühendisi İbrahim Doğan, karara ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “240 dönümlük arazi, yasalara aykırı olarak imara açılmıştı. İmar mevzuatına aykırı olan plan tadilatını yargıya taşıdık. Yerel mahkeme, yapılan planları, yasalara ve şehircilik ilkelerine aykırı bularak, iptal kararı verdi. Bunun üzerine de Bakanlık, karara itiraz ederek, davayı üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme ise itirazı haksız bularak reddetti. Yaşam alanlarını korumak amacıyla verdiğimiz bu mücadelede hiçbir zaman geri adım atmadık. Zira mücadelemizde haklıyız ve biz kazanacağız. Beton ekonomisini savunanlar ve yandaş rantçılar kaybedecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un yaşam alanlarından elini çekmelidir.”