Aile hekimleri için ihtar puanı uygulaması, yönetmelik değişikliği ile kaldırıldı. Ancak sendikalar, "Yeni düzenleme ile aile hekimliği daha da çıkmaza sürükleniyor. Verilecek disiplin cezaları idarelerin keyfine bırakılıyor" dedi.

Yamalı bir yönetmelik
Fotoğraf: BirGün

Sibel BAHÇETEPE

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile aile hekimlerine ihtar puanı verilmesi uygulaması kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının disiplin işlemleri, aylıktan kesme cezaları gibi durumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan hükümler uygulanacak. Sendikalar, yönetmelikte yapılan değişikliklerin aile hekimliğini daha da çıkmaza sürüklediğini belirterek "Bu yamalı bir yönetmeliktir ve gerekli hukuki düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’nin 29 Temmuz tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İhtar puanı verilmesi uygulamasının kaldırıldığı yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi. 

HUKUKSUZ UYGULAMA

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yeni düzenlemeye tepki göstererek “Anayasa Mahkemesi kararı ile Anayasa’ya aykırı bulunan ve uygun şekilde yeniden düzenlenmesi istenen Aile Hekimliği Kanunu halen hukuksuz, halen Anayasa’ya aykırıdır. Durum böyleyken Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler de yine hukuksuz, kanunsuz ve dayanaksızdır" dedi. Ceza puanlarını kaldırarak ‘ceza yönetmeliği’ adından kurtulmuş gibi görünüldüğünü ancak öyle olmadığını anlatan Mengücük, özetle şunları söyledi: "Aile hekimliğini disiplin işlemleri bakımından 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanuna’na (DMK) iliştiriyor. İşlem gerekçe ve karşılıklarını idarenin keyfine bırakıyor. İşlem adımlarını değiştirip aylıktan kesme cezalarına dayandırıyor. Devlet memurluğundan ücretsiz izne ayırıp sözleşme ile çalıştırdığı çalışanlarını 657 sayılı DMK’nun bir kısmına tabi tutuyor. Entegre hastanelerde çalışan aile hekimliği çalışanlarının hastalık nedeniyle raporlu olsa dahi nöbetlerini tutamazsa sözleşmesi fesih ediliyor. İş güvencesini yok sayılıyor. Bu yönetmeliğin adı bu sefer yamalı yönetmeliktir ve gerekli hukuki süreç başlatılacaktır." Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise hukuka uygun olmadığından dolayı mahkemelerde iptal edilen maddelerin tekrar yönetmeliğe yazıldığını belirterek "Bu durum hukukla alay etmektir. İdarenin görevi sorun üretmek değil, sorunları çözmektir. Bu yanlıştan dönülmeli" dedi. Eryazğan, özetle şunları söyledi: "Geçen yıl aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kararıyla Birlik Dayanışma Sendikası ve diğer meslek örgütlerinin başvurularıyla iptal edilmişti. Seçimden önce meclise getirilen yasa tasarısında 657’ye atıfta bulunan birkaç maddeye değinilerek ‘mış’ gibi yapılarak sanki kanunda bu cezai maddeler düzenleniyormuş gibi göstererek yönetmeliği birdenbire yayımladı. Yönetmelik maddelerinde, değişen bir şey yok. Ne yazık ki daha önce iptal edilen maddelere benzer şekilde hak edişlerden kesinti, kınama, uyarıda teşvik ve destek ödemesinden kesinti, entegre hastanede beş nöbete sakatlansa da hasta da olsa gitmeyenin sözleşmesinin feshi gibi aslında yasaya ve daha önce Anayasa Mahkemesi’nin Danıştay’ın iptal ettiği maddelere benzer maddelerin aynısı getirildi. Sürekli bir ceza mantığı ve sürekli bir ceza unsuruyla aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarının haklarını gasp etmeye devam ediyorlar."

***

BUGÜN ACİLLER HARİÇ SAĞLIK HİZMETİ YOK

Sağlık emekçilerinin ortak sorunlarını dile getirmek ve bunlara karşı birlikte mücadele etmek için 19 sendika ve 2 federasyon bugün itibarıyla iki gün iş bırakacak. Acil servisler ve acil ameliyatlar hariç poliklinik hizmetleri sunulmayacak. Sağlık emekçileri, özlük hakları ve sağlıkta şiddet gibi pek çok sorunu dile getirecek.