İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak nitelendirilen Çeşme Projesi için yapılmak istenen alanın bir bölümü 13 Temmuzda çıkan orman yangınında tahrip olduğu ortaya çıktı. TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, alanın orman kanuna göre turizme açılamayacağını söyledi.

Yanan ormanlık alan, Çeşme Projesi'nin içinde!

AYCAN KARADAĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması planlanan ve İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak nitelendirilen Çeşme Turizm Projesi karşı mücadele sürüyor. Projenin planlarına karşı açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi, bilirkişi raporunu yok sayarak yürütmeyi durdurma talebinin reddine oy çokluğuyla karar verdi. Bilirkişi raporunda, projenin kamu yararına uygun olmadığı ifade edilmesine rağmen Danıştay’ın aldığı karar büyük tepki çekti.
Yaşanan gelişmelerin ardından; İzmir Barosu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), İzmir Tabip Odası ve projeye karşı olan yurttaşlar konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapılan açıklamada; yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilirken eleştiriler de sıralandı.

Mahkemenin başkanvekilinin, yürütmeyi durdurma kararı talebinin reddedilmesine ilişkin karşı oy kullandığını vurgulayan TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, “Aslında kararın hukuka aykırılığının keşfe bizzat katılan Başkanvekili Ahmet Arslan’ın karşı oyu çok iyi anlatmaktadır. Sayın Arslan karşı oy gerekçesinde, özetle; projenin kamu yararına uygun olmadığının tespit edildiğini, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirildiğinde, davaya konu Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması gerektiğini ifade ediyor. Hukuka aykırılığı bilirkişi raporu ile sabit İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi siyasetin de önemli gündemlerinden birisini oluşturuyor. Bir hukuk devletinde elbette belirleyici olan hukuk olmalıydı ama öyle olmadı var olan başkanlık rejimini de göz önüne aldığımızda ilk aklımıza gelen ‘Yargıya müdahale mi var?’ olmuştur” diye konuştu.

HUKUKA AYKIRI

yanan-ormanlik-alan-cesme-projesi-nin-icinde-1041993-1.

Davacılar olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan ‘hukuka aykırı’ bu kararı kaldırmasını beklediklerini belirten Akdemir, “Çeşme Yarımadası’nda ekolojik yıkımlara neden olacak, kısa erimli yapılaşmalarla yarımadanın talan edilip kaynaklarının yok edilmesi sonucunu doğuracak, Çeşme Yarımadası’nı yaşanmaz bir hale dönüştürecek hukuka aykırı bu karar hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

13 Temmuzda çıkan orman yangınında Çeşme Turizm Projesi alanı içinde kalan ormanlık alanın yaklaşık 250 hektarlık kısmının tahrip olduğunu bilgisini veren Akdemir şunları söyledi: “Bu alanın Anayasanın 169. maddesi ve 681 sayılı Orman Kanunu’na göre turizm dahil başka amaçlarla tahsisinin yapılmaması ve yeniden rehabilite edilerek ormanlaştırılması esastır. Bunun takipçisi olacağımızın da bilinmesi gerekmektedir.”