Google Play Store
App Store

Yap-İşlet-Devret modelinin bütçeye yükü, KGM’nin 4 yıllık haritası ile bir kez daha gözler önüne serildi. KGM’nin otoyollar için 2024-2028 döneminde ödemeyi planladığı tahmini garanti tutarı 831,9 milyar TL .

Yap-işlet-vatandaşa yük et: Yandaşlara 831 milyar TL garanti
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan beş yıllık yol haritasını hazırladı. Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili mevcut durumun projeksiyonunun çizildiği yol haritasında, amaçlar ve hedefler de yer aldı. KGM’nin hedeflerinden biri de “Güvenli, dirençli ve konforlu karayolları yapmak, geliştirmek” oldu.

KGM, “Güvenli, dirençli ve konforlu karayolları yapmak, geliştirmek” hedefi kapsamında beş yıllık bir program belirledi. Program kapsamında, “Devlet ve İl Yollarının belirlenen kesimlerinde, yolun fiziki ve geometrik standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi” ve “Otoyol ağının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi” alt hedefleri konuldu.

ÖDENEK YETERSİZLİĞİ

2028 yılı sonuna kadar Türkiye’nin yol ağında yapılacak otoyol uzunluğunu 697 kilometreye ulaştırmayı öngören KGM, İşletmeler Daire Başkanlığı’nı sorumlu birim olarak işaret etti. KGM, projede olası bir başarısızlığa neden olacak riskleri ise “Proje güzergahlarında sonradan ortaya çıkan arkeolojik bulgular nedeniyle beklenmedik maliyet artışı yaşanması ve kamulaştırma ödeneğinin yetersiz kalması” şeklinde sıraladı.

KGM’nin otoyollara yönelik hedefinin gerçekleşmesi amacıyla bütçede oluşturduğu karadelik ve “İktidara yakın müteahhitleri fonlama aracı olduğu” gerekçeleriyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret modelinin kullanılacağı bildirildi. Otoyol projelerinin öte yandan dış kredi yoluyla da finanse edeceği belirtildi.

DEV KARADELİK

Otoyol projelerine yönelik maliyet tahmini de yol haritasında paylaşıldı. Müteahhitlere verilen garantilerin bütçede oluşturduğu yükün, 2024-2028 döneminde de devasa büyüklükte devam edeceği ortaya çıktı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe açık ve açılacak otoyollar için ödenecek tahmini garanti tutarı, 831 milyar 979 milyon 613 bin TL olarak hesaplandı.