birgün

26° AÇIK

SİYASET 08.10.2019 22:46

Yargı Reformuna muhalefet şerhi: Düzenleme reforma zemin hazırlamaz

Yargı reformu kapsamında hazırlanarak TBMM’ye getirilen kanun teklifi, Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi. Düzenlemeyle ilgili muhalefet şerhi hazırlayan CHP, kanun teklifinin bu haliyle yargı reformuna zemir oluşturmayacağını ifade etti.

Yargı Reformuna muhalefet şerhi: Düzenleme reforma zemin hazırlamaz

HÜSEYİN ŞİMŞEK
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Muhalefetin “yetersiz” bulduğu için eleştirdiği yargı reformu düzenlemesine yönelik CHP tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde, “Bu düzenleme kapsayıcı değil” eleştirisi yapıldı.

TBMM Adalet Komisyon’nun CHP’li üyeleri tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin (YRSB) reforma zemin oluşturamayacağı da kaydedildi. Kanun teklifinin anlam ve değerinin tanımlanabilmesi için, öncelikle YRSB’yi analiz etmek gerektiği dile getirilen muhalefet şerhinde, Türkiye’de yargıya güvenin 2010’lu yıllarda gitgide azaldığı ancak buna karşılık AKP’nin yaptığı son çalışmanın da yargının sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözebilecek perspektif sunmadığı belirtildi.

YÜRÜTMEYE BAĞLILIK SORUNU

Genel Kurul’a sevk edilen düzenlemenin bu haliyle Türkiye’de yargının en büyük sorunu olan yürütmeye bağlılığı gizlediği ifade edilen muhalefet şerhinde şu tespitlere yer verildi:

“Belge, Türkiye’deki insan hakkı ihlallerini yok saymak suretiyle, yanlış bir algı yaratmak gayretindedir. Belgede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilmiş OHAL sonucu ortaya çıkan derin ve yaygın hak ihlalleri, hukuk devletine uygunmuş gibi sunulup, bu açıdan da açık bir çarpıtma yapılmaktadır. YRSB ayrıca Anayasa’nın sürekli olarak ihlal edilmesi ve uygulanmaması olgusunu, çözümlenmesi gereken bir sorun olarak işlememiştir.”

YARGI TARAFSIZ DEĞİL

“Türkiye’de yargının en büyük sorunu, adil yargılamanın temelini oluşturan bağımsızlık ve tarafsızlık niteliklerine gerektiği şekilde sahip olmaması, önemli ölçüde, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığını yaptığı AKP’nin bir organı gibi faaliyet göstermesi, muhalefeti sindirmenin otoriter bir aracı olarak kullanılmasıdır. Bu olgunun gerisinde yatan nedenlerden özellikle, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) siyasi geçirgenlik taşıyan yapısı teşhir edilmelidir. Kurul’un Başkanı, Adalet Bakanı’dır. Bakan dışında, Adalet Bakanı Yardımcısı da Kurul’un tabii üyesidir. Kurulun 13 üyesinden dördünü de Cumhurbaşkanı’nın seçtiği dikkate alındığında, iktidardaki partinin HSK’ye ne ölçüde hakim olduğu ortaya çıkmaktadır.”

İHLALLER GÖRMEZDEN GELİNDİ

“Var olan hak ihlallerine değinmek bir yana, belgede, ‘Türkiye’de insan hakları alanında mevzuat altyapısında ve uygulamada önemli bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir’ denilmekte, AKP iktidarında geçirilen son on altı yılda insan hakları alanında gelişmelerin gerçekleştiği iddia edilmektedir. Var olan durumun doğru bir fotoğrafını çekmeyen YRSB, hazırlanışı itibariyle de, bir yargı reformunda bulunması gereken demokratik meşruiyete sahip değildir. Belgenin kapsamı soyuttur. Reforma dair olarak yapılması gerekenler somut şekilde cisimleştirilmemiştir. Belge, adalet sisteminin esaslarından kopmak suretiyle, kendisini salt teknik bir reform merceğine hapsetmiştir.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız