Kamu ihalelerinin pazarlık yöntemiyle iktidara yakın şirketlere verildiği uygulamaların çarpıcı bir örneği daha yaşandı. 1 milyar 330 milyon TL'lik dev ihale Kalyon’a bağlı RYS İnşaat’a verildi, yargı kararı yok sayıldı.

Yargıyı yok saydılar

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu ihalelerinin, ‘‘pazarlık’’ yöntemiyle iktidara yakın şirketlere verilmesi tartışılmaya devam edilirken çarpıcı bir örnek daha tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı işlemlerine yönelik gerçekleştirilen Sayıştay deneti ile açığa çıkarılan usulsüzlük, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Müdürlüğün, “Yargı kararının yerine getirilmemesi” amacıyla adeta elinden geleni ardına koymadığı dikkati çekti. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 12 Haziran 2020’de gerçekleştirdiği 1 milyar 330 milyon TL’lik “Erzurum Aşkale Ayrımı – İspir Devlet Yolu Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları Yapım İkmal İşi” ihalesinin daha önce ihale yöntemi nedeniyle yargı kararıyla iptal edildiği öğrenildi.


Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Şubat 2014’te belli istekler arasında ihale yöntemi ile gerçekleştirilen Kırık Tüneli ile Bağlantı Yollarının Yapımı İşi, sözleşme bedeli ile tamamlanmadı. İdare işin, “Can ve mal güvenliğinin sağlanması için ivedilikle yapılması gerektiğini” belirterek kalan işlerin ikmali için Ekim 2019’da Pazarlık yöntemiyle bir ihale gerçekleştirdi. Yedi isteklinin davet edildiği ihaleye davet edilmeyen ve 2014 yılında gerçekleştirilen ilk ihalenin yüklenicisi firma, ihaleye yönelik dava açtı.

İPTAL EDİLDİ

Davayı gören Ankara 23’üncü İdare Mahkemesi, ihalenin pazarlık usulü ile yapılması için ortaya objektif olarak kabul edilebilecek somut nedenler ortaya konulamadığını belirttiği 26 Aralık2019 tarihli kararında, ihalenin iptalini istedi. İdare Mahkemesi’nin kararının ardından KGM, Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay da temyiz başvurusunu reddetti ve yerel mahkemenin kararının uygulanmasını istedi. Temyiz başvurusundan da sonuç alamayan KGM, 16 Mart 2020 tarihinde, henüz hiç imalat yapılmamış seviyede ihale sözleşmesini fesih etti.

AYNI ŞİRKET KAZANDI

İptal edilen iş için 12 Haziran 2020 tarihinde yeniden pazarlık usulü ihaleye çıkıldı. İhaleye sekiz istekli davet edilirken ilk ihalenin de yüklenicisi olan davacı firma yine davet edilmedi. Ancak firma bu kez ihaleye itiraz etmedi ve bu ihaleyi de İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ihaleyi alan istekli kazandı. Şirkete 16 Temmuz 2020 tarihinde yer teslimi yapıldı ve işe başlanıldı.

Sayıştay, “Mahkeme kararı usulen uygulanmış olmakla birlikte, kararın gereği sonuçları itibariyle işlevsiz hale getirilmiştir” tespitiyle yargı kararının arkasından dönüldüğünü vurguladı. Denetçiler, KGM’nin Pazarlık yöntemini tercih nedeni olarak sunduğu “Acil iş” gerekçesinin iki ihale arasında sekiz ay olması itibarıyla anlamsız olduğuna dikkati çekti. İdarenin Danıştay’a yaptığı temyiz başvurusunda kullandığı Gerekçe Raporu’nu Sayıştay denetçilerine de sunduğu ancak denetçilerin, “Bu rapor zaten Danıştay tarafından kabul görmemiş” diyerek, “Gerekli planlamaların zamanında yapılarak açık ihale ile sonuçlandırılabilecek işlerde bu ihale usulünün kullanılması gerekmektedir” uyarısında bulunduğu bildirildi.