Marmarislilerin MUÇEV’in iskele projesine karşı dava açma ehliyeti olmadığı belirtilen mahkeme kararı, Danıştay tarafından iptal edildi. Böylece emsal niteliği taşıyan kararda, yurttaşların kentine, doğasına hukuk önünde de sahip çıkabileceği tescillenmiş oldu.

Yaşadığınız kenti savunabilirsiniz!
Fotoğraf: AA

HABER MERKEZİ

Danıştay, yaşam savunucularının talan ve rant projelerine itiraz etmenin yolunu kapatan mahkeme kararını bozdu.

Muğla Marmaris’te bulunan Karacasöğüt Koyu’nda MUÇEV tarafından yapılması planlanan iskele projesine ilişkin açılan dava, yurttaşların kişisel, güncel ve meşru bir menfaatleri olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Danıştay dava açanların o bölgede yaşadığı, projeden etkilendiğini belirterek, alt mahkemenin kararını bozdu. Danıştay böylece, kent halkının her şartta kentine, doğasına ve hakkına sahip çıkabileceğine hükmetmiş oldu. 

ÇED OLUM KARARI İPTAL EDİLDİ

Karacasöğüt Koyu’nda MUÇEV tarafından yapılması planlanan yat limanı genişletme projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi.

Kararın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi ile Marmaris Kent Konseyi tarafından dava açıldı.

İki dava da Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Belediyenin açtığı davada projenin 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı gerekçesiyle ‘ÇED Olumlu’ kararını iptal etti. Aynı mahkeme, Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi’nin açtığı davayı, davayı açma ehliyetlerinin bulunmadığı gerekçesi ile ehliyet yönünden ret kararı vermişti.

RET KARARI DANIŞTAY’A TAŞINDI

İdare mahkemesinin verdiği ret kararı Danıştay’a taşındı. Davayı inceleyen Danıştay 4. Dairesi, ülkenin dört bir tarafında süren ekoloji mücadelelerine emsal oluşturacak bir karar verdi. Kararda, dava açanların tamamının Marmaris ilçesinde ikamet ettiği,  görülmekte, projenin denizin üzerinde yat limanı, yat ve tekne bağlama iskelesi kapasite artırımına yönelik olduğu dikkate alındığında, davacıların dava açma ehliyetlerinin bulunduğuna karar verdi.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE DAVET

Kararın ardından Marmaris Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Danıştay, Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi üyeleri için ‘doğanıza sahip çıkabilirsiniz’ kararı verdi” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi üyelerinin ve onların şahsında kent halkının her şartta kentine, doğasına ve hakkına sahip çıkmasının doğru olduğunun kararı verilmişti. Örgütlü bir halkı hiçbir güç yenemeyeceği için herkesi örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.”