Yaşam kaynağı olan sulak alanlar korunmalı

Ahin ASLAN 

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri, Dünya Sulak Alanlar Günü’nde Edremit’in Dalyan köyünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Dernek tarafından yapılan çağrı neticesinde ekoloji ve yaşam alanı savunucuları bir araya geldi. Basın açıklamasında SOL Parti, Emek Partisi ile TİP temsilcilerinin yanı sıra çevre dernekleri ve yaşam savunucuları yer aldı.

Sulak alanda toplanan temsilciler “2 Şubat Sulak Alanlar Günü kutlu olsun” ve “yuvama dokunma” pankartları açıldı. Açıklamada sulak alanlarının korunmasına ve sulak alanların öneminden bahsedildi. Açıklamayı ise Dernek adına Ömür İlgör ve Sinan Arkadaş okudu. “Sulak alanlar, dünyanın en zengin ve üretken ekosistemlerinden birini oluşturur ve sadece bulundukları ülkeler için değil, tüm dünya için doğal zenginlik kaynağıdır denilen” açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün, Dünya Sulak Alanlar Günü’nü burada kutlarken Edremit’in doğasının önemini ve değerini bir kez daha görmekteyiz. Türkiye’de toplamda 2.155.045 hektarlık bir alanı kaplayan 135 sulak alan bulunmaktadır. Bizler Edremit’te bunlardan birine sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu hatırlamalıyız. Bilinçli kullanım, koruma bölgelerinin oluşturulması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve sulak alanlara verilen zararların önlenmesi konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” 

Açıklamanın yapıldığı Ayçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın kaybedildiği durumda neler yaşanacağı sıralandı: 

Bu alanda varlığı saptanan 1294 hayvan ve bitki türünü artık bölgede göremeyeceğiz.  

Alanda gözlemlenen ve kayıt altına alınan ve Türkiye’deki toplam kuş türünün yüzde 34’ü olan 165 kuş türünün beslenme ve barınma ortamları yok olacaktır. 

Küresel ölçekte nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Yılan balığının beslenme ve barınma ortamları yok olacaktır. 

Önemli bir karbon yutak alanı daha yok olacak ve iklim değişikliğinin daha fazla artışına neden olunacak. 

Temiz su kaynakları yok olacaktır. 

Sellerin etkileri daha da artacaktır.