Muğla Deştin’de yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı direnen 110 kişi hakkında yeniden soruşturma başlatıldı. Yurttaşlar, “Yaşam alanlarımızı korumak ve sağlıklı bir çevrede yaşamak anayasal ve yasal hakkımızdır. Bunun için mücadele ettiğimiz gerekçesiyle yargılanamayız” diye karara tepki gösterdi.

Kaynak: EGE
Yaşam savunucularına yine soruşturma

BirGün EGE

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında kalan 7 bin 751 dönümlük arazide Muğla Çimento şirketi tarafından yapılmak istenen fabrikaya karşı yurttaşların direnişi sürüyor.

3 Nisan tarihinde çimento fabrikasına karşı yurttaşların protesto eyleminin ardından 110 kişi hakkında, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı ise kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.  Bu kararın ardından şimdi de yurttaşlara, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu’, ‘İş ve Çalışma Hürriyetini İhlali Suçu’ ve ‘Kamu Görevlilerine Karşı Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 

Konu hakkında Menteşe ilçesinde yer alan bulunan Komiser Hamdibey Polis Karakolu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan MUÇEP Menteşe Meclisi Eş Sözcüsü Fidan Eroğlu,  bir buçuk senedir yıkım projesini durdurmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek,  “Tarafımızca Muğla İdare Mahkemesinde açılan çevresel etki değerlendirme(ÇED) iptal davasında bilirkişi heyetinin hazırlamış olduğu raporu 8 Mayıs’ta öğrendik. Bu raporda bütün uzmanlar büyük bir uzlaşıyla iddialarımızın tümünü doğrulamıştır ve bakanlığın vermiş olduğu ÇED Olumlu kararı hakkında olumsuz görüş belirtmişlerdir. Mahkeme bu bilirkişi raporunu temel alarak gecikmeden yürütmeyi durdurma kararı vermeli ve bakanlığın verdiği ÇED Olumlu raporunu iptal etmelidir” ifadelerini kullandı.

ÇİMENTOCU ŞİRKET YETKİLİLERİ YARGILANMALIDIR

Eroğlu, şunları dile getirdi:

“Çimento yıkım projesine karşı vermiş olduğumuz ve bilim insanlarınca da doğrulanan mücadelemizle ilgili olarak hiçbir arkadaşımız suçlanamaz, yargılanamaz. Yargılanması gereken gerçekleri çarpıtarak hazırlanmış ve halktan gizlenerek onaylanmış ÇED raporunu hazırlayanlar ve bunu onaylayanlardır. Çevrenin korunması devletin yanı sıra yurttaşların da hakkı ve görevidir. Yaşam alanlarımızı korumak ve sağlıklı bir çevrede yaşamak anayasal ve yasal hakkımızdır. Bunun için mücadele ettiğimiz gerekçesiyle yargılanamayız. Bizlere isnat edilen bütün suçlar düşürülmeli, çimentocu şirket yetkilileri yargılanmalıdır.”