birgün

5° PARÇALI BULUTLU

BİRGÜN KİTAP 19.06.2017 12:33

Yeni şairler şiiri bahane olarak tanımlamıyor

Yeni şairler şiiri bahane olarak tanımlamıyor

KÜÇÜK İSKENDER

Elime şimdilerde geçen bir kitap var: Anadolu Ekspresi / Yeni Türk Şiiri. Uluer Oksal Tiryaki’nin hazırladığı, SUB Yayımları’ndan çıkmış bir toplam. Arka kapağında şöyle yazıyor: “Bugüne kadar övgü, ödül ve ‘kayda değer’ kişilerin elinden çıkan değerlendirmelerle kendisine yer edinen ‘şiir’in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar savaştan uzak durmaya çalışan, evinde oturarak zabıtalığa soyunan, insanlara ahlaki külfetler yükleyen ‘şiir’in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar eleştirdiği faşizmin ta kendisi olan, insanları küçük politik hesaplarla yargılayan ve etrafındaki sözde ‘kanon’lara methiyeler düzen ‘şiir’in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün şiir’in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elinizdeki antoloji geriye kalan bir avuç insanın yaptığı son çağrıdır.”

Böyle sert bir tavır elbette mevcut şiirlerde de dil olarak vücut buluyor ve geleneği, bir önceki dönemi / dönemleri içerdiği kavramlarla da eleştirerek kendi yolunda ilerliyor. Yer altı ‘adabı’nı keskinleştiren arkadaşlar onlar. Hakiki, süssüz, kuralsız ve otokontrolsüzler.
Başka bir kesim ise dil işçiliğinin izini sürdürmekte kanımca. Onlar daha çok aidiyetten hareketle bunun sorgulamasını imgenin dışında, simgelerle, işaretlerle ifade ediyorlar.

Diğer tarafa bakarsak hâlâ toplumcu gerçekçi kanadı benimseyerek yazan gençleri de görüyorum; kimisi anlatımcı, kimisi ölçülü imge taraftarı; ama meseleleri politik ve sosyolojik. Onların işi daha güç. Çünkü öncülleri diyebileceğimiz yeryüzü şairleri folklordan, mitolojiden, coğrafyadan ve tarihten beslenerek zorlu eserler üretmişler.
Toparlarsam, İkinci Yeni’nin etkisinin genç kuşak üzerindeki etkisinin artık ortadan kalkmaya başladığını söyleyebilirim. Kendi tarzlarının peşindeki bu arkadaşlarımız bir araya gelmeseler de hissettiğim kadarıyla çatışmıyorlar da; hepsiyle uzak/ yakın ilişkim var. Gördüğüm şu: Şiiri asla bir bahane olarak tanımlamıyorlar ve okuma pratikleri iddialı.
Belki de her şeyden önemlisi bu: Sağlam bir okur olmak.

yeni-sairler-siiri-bahane-olarak-tanimlamiyor-306271-1.

ANADOLU EKSPRESİ YENİ TÜRK ŞİİRİ

Hazırlayan: Uluer Oksal Tiryaki
Sub, 2017