LGS sonuç raporu, eğitim sisteminin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu ve öğrenciler arasındaki derin eşitsizliği bir kez daha açığa çıkardı. Doğru cevap sayısı ortalaması 20 soruluk matematik testinde 4,7, Türkçe testinde ise 9,2 olarak gerçekleşti. 200 bin kişi ise sıfır çekti.

Yine başarı yok
Fotoğraf: İHA

Mustafa BİLDİRCİN

Ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav raporu açıklandı. Rapora göre, sınav başvurusu otomatik olarak gerçekleştirilen 1 milyon 236 bin 308 öğrenciden 1 milyon 31 bin 799’u sınava katıldı. Öğrencilerin yalnızca yüzde 14’ünün sınavla öğrenci alacak liselere girmesine olanak sağlayacak sınava katılım oranı yüzde 83 oldu.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Haziran 2022’de gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları yayımlandı. MEB’in sınava yönelik analiz raporu, eğitim sisteminin içinde olduğu olumsuz tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜŞÜK ORTALAMALAR

Merkezi sınav raporuna göre, 20 soruluk matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,74’te kaldı. Toplam 20 soruluk fen bilimleri testindeki doğru cevap sayısı ortalaması ise 9,50 olurken fen bilimleri, öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test olarak kayıtlara geçti.

Raporda, öğrencilerin sözel bölümdeki testlere verdiği doğru cevap sayısı ortalaması da paylaşıldı. Buna göre, doğru cevap sayısı ortalaması 20 soruluk Türkçe testinde 9,22, 10 soruluk inkılap tarihi ve Atatürkçülük testinde 5,54, 10 soruluk din kültürü ve ahlak bilgisi testinde 6,45, 10 soruluk yabancı dil testinde ise 4,59 olarak gerçekleşti.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

Sınava katılan kız öğrenciler matematik testi hariç hemen her testte oğlan öğrencilerden daha başarılı oldu. Kız ve oğlan öğrenciler arasındaki en belirgin fark Türkçe testinin sonuçlarına yansıdı. Türkçe testinde kız öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının 9,83, oğlan öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının ise 8,62 olduğu belirtildi. Matematikte ise kız ve oğlan öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması sırasıyla 4,6 ve 4,91 ile ifade edildi.

ÇARPICI TABLO

Öğrencilerin alt testlere göre doğru cevap sayısı dağılımları da dikkati çekti. Türkçe testinde doğru cevap sayısı dağılımında tepe noktanın yüzde 8,62 ile altı doğru soru olduğu kaydedildi. Yabancı dil testinde öğrencilerin yüzde 14,20’si yalnızca bir, yüzde 13,85’i ise yalnızca iki soruya doğru yanıt verebildi. En vahim tablo ise matematik testinde yaşandı. Matematik alt testinde öğrencilerin yüzde 14’ü bir, yüzde 14,7’si iki, yüzde 13,2’si de üç soruya doğru cevap verdi. Matematikte sorulan 20 sorunun tamamını doğru yanıtlayabilen öğrencilerin oranını 0,18 olarak belirlendi.

Tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin 500 tam puan aldığı sınavda, puan aralıklarına göre öğrencilerin yüzdesi de hesaplandı. Buna göre, öğrencilerin yüzde 7,70’i 100-199 aralığında, yüzde 56’sı 200-299 aralığında, yüzde 26’sı 300-399 aralığında, yüzde 9,93’ü ise 400-500 aralığında puan aldı.

200 BİN SIFIR ÇEKTİ

Rapora göre LGS’de sıfır çekenlerin sayısı toplam 200 bine yaklaştı. Rapora göre fen bilimlerinde 5 bin 881, matematikte 84 bin 711, yabancı dilde 83 bin 163, din kültüründe 10 bin 937, inkılap tarihinde 12 bin 485 ve Türkçede 2 bin 786 kişi sıfır çekti. Sıfır çekenlerin toplamı 199 bin 963 oldu.

EŞİTSİZLİK ORTADA

Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeyine göre merkezi sınav puanı ortalaması da mevcut eşitsizliği ortaya koydu. Annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin puan ortalaması 259,97 olarak hesaplanırken puan ortalaması eğitim düzeyi arttıkça yükseldi. Annesi lisans mezunu olan öğrenciler 361 puan ortalaması, annesi lisansüstü mezunu olan öğrenciler ise 385 puan ortalaması tutturdu. Benzer bir tablo babanın eğitim düzeyine göre yapılan hesapta da ortaya çıktı. Babası ilkokul mezunu olan öğrenciler 269 puan ortalaması, babası lisansüstü mezunu olan öğrenciler ise 392 puan ortalaması yakaladı.

MESLEK VE İMAM HATİPTE ARTIŞ

MEB ayrıca sınavla girilecek liseleri de paylaştı. Buna göre geçen yıla göre bütün lise türlerinde artış yaşandı. En çok artış ise meslek liselerinde oldu. Onu imam hatip takip etti. Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin toplamı meslek liselerinin yanına yaklaşamadı. Fen ve Anadolu liselerinin toplamı ise imam hatipleri sadece 78 sayıyla geçti. Sınav puanıyla girilecek lise türlerinin geçen yılki ve bu yılki sayıları şöyle oldu:

yine-basari-yok-1035616-1.

ÇOĞUNLUK BAŞARISIZ

LGS sonuç raporunu BirGün’e değerlendiren Eğitim Uzmanı Ali Taştan da sonuçların eğitim alanındaki eşitsizliği bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Taştan, sınava giren öğrencilerin yüzde 64’ünün 300’ün altında puan aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Puan olarak 400’ü geçen öğrenci oranı sadece yüzde 9,9. AKP’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, ‘Eğitimde fırsat eşitliğinden bahsetmek mümkün değil’ demişti. Son bakan ise eğitimde fırsat eşitliği temalı şura düzenledi. 2022 LGS sonuçları 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadığını ortaya koydu. Piyasacı anlayış ile yönetilen MEB 20 yıldır maddi yoksunluk çeken çocukları görmezden geldi. Bu anlayış LGS’de ortaya çıkan başarılı bir azınlık, başarısız bir çoğunluk tablosunu ortaya çıkardı. Çocuklarımızı sıralamaktan başka bir işe yaramayan LGS kaldırılmadan eğitim sistemimizin sorunlarına çözüm bulunması imkânsızdır.”

yine-basari-yok-1035617-1.