birgün

14° HAFİF YAĞMUR

ÇALIŞMA YAŞAMI 28.10.2021 09:33

Yıpranmak ve ölmek istemiyoruz

Tabip odalarının ülke genelinde yaptığı basın açıklamalarında “Artık daha fazla yıpranmak veya ölmek istemiyoruz” denildi. Pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıl için 120 gün yıpranma payı talep edildi.

Yıpranmak ve ölmek istemiyoruz

EMEK SERVİSİ

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası “Her yıla 120 gün yıpranma payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı sayılsın” talebiyle basın toplantısı düzenledi.
Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla her hafta farklı bir talebin dillendirildiği basın açıklamaları Türkiye genelinde çarşamba günü tabip odaları tarafından eş zamanlı olarak düzenlendi.


Ankara Tabip Odası’nda yapılan açıklamaya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Alican Bahadır, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülseren Çeliksöz, Dr. Ayşe Uğurlu ve ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeleri Dr. Buket Gülhan, Dr. Sedat Abbasoğlu ve Dr. Sıtkı Kesedar katıldı.
Açıklamadan önce söz alan Dr. Ayşe Uğurlu 60 gün olan yıpranma payının pandemi koşulları nedeniyle 120 güne çıkarılması gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın Covid-19’u sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul ettiğini belirten Dr. Uğurlu “En az 130 ülkede kabul edilmiş durumda. Biz de sağlık çalışanları olarak illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Salgın değil algı yönetildi

Basın açıklamasını okuyan Dr. Gülseren Çeliksöz salgının değil algının yönetildiğini belirterek “Bu algı yönetiminde de biz sağlık çalışanlarına yalnızca kahramanlık güzellemeleri, balkonlardan alkışlar, hakkınızı ödeyemeyiz tesellileri düştü. Uzunca bir süre “of” bile diyemedik, çünkü “kahramanlar yorulmaz” gibi büyük bir duygusal yüke maruz bırakıldık” diye konuştu.

489 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Dr. Çeliksöz “Mesleki maruziyetimizi Cumhurbaşkanı’nın, Sağlık Bakanı’nın dilinden dökülen itiraflar ile de duyduk ancak konu yasal bir hak olarak meslek hastalığı yasası talebimize geldiğinde bu sözler unutuldu. Meslektaşlarımızdan başvuru şartı ve illiyet bağı istendi. Yani bizlere pandemide “hekimlik yaptığınız için riskli olduğunuzu, hekimlik yaptığınız için hastalandığınızı, mesleğinizden kaynaklı öldüğünüzü” kanıtlayın dendi. Kaybettiğimiz meslektaşımız illiyet bağı değil mi?” sözlerini kaydetti.

Dr. Gülseren Çeliksöz, tüm sağlık çalışanları için Türkiye’de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren, pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıla 120 gün yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı talebiyle açıklamayı bitirdi.

Covid-19 meslek hastalığıdır

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır yıpranma payı ile ilgili TTB’nin hazırladığı kanun taslağının CHP tarafından Meclis’te ilgili komisyona sunulduğunu belirtti. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin atını çizen Dr. Bahadır “Bu konuda elle tutulur bir adım yok hatta daha da kötüye gitmekte. Ne yazık ki Dr. Rümeysa Şen’i kötü çalışma koşulları öldürdü. Artık daha fazla yıpranmak veya ölmek istemiyoruz” dedi ve meslektaşlarını 27 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek olan foruma davet etti.