birgün

11° ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

EKONOMİ 13.11.2020 06:26

Yoksula kesinti, şirketlere kıyak

2019 yılında 4 milyon abonenin 2.4 milyar TL’lik borcunu ödememesinden dolayı elektriği kesildi. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine verilen 3.7 milyar TL’lik cezanın ise zaman aşımına girmek üzere olduğu belirlendi.

Yoksula kesinti, şirketlere kıyak

NURCAN GÖKDEMİR

Ülke yönetimindeki beceriksizlik ve belli çevrelere kamu kaynaklarının aktarılması tercihinin yeni bir örneği daha saptandı. Çok sayıda ayrıcalık tanındığı bilinen elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden mevzuata aykırı davrananlara kesilen cezalar da tahsil edilmedi. EPDK’nin gerekli sistemi kurmaması nedeniyle kurumlar arasında otaya çıkan koordinasyon eksikliği 3.7 milyar TL’lik para cezasının zaman aşımına uğraması riskini ortaya çıkardı. Bugüne kadar para cezalarının sadece yüzde 1’i tahsil edildi.

2019 yılında 4 milyon abonenin 2.4 milyar TL’lik borcunun ödeyememesi üzerine elektriklerini kesen kamu, şirketlerin ödemeleri konusunda aynı titizliği göstermiyor.


Sayıştay’ın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu 2019 denetim raporunda, “Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kamu alacaklarının zamanaşımına uğrama riskinin bulunduğu tespit edilmiştir” denildi. Kurum tarafından yapılan denetimler ile protokol kapsamında kamu kurumlarınca yapılan denetimlerde tespit edilerek EPDK’ye gönderilen mevzuata aykırı hareket eden firmalara idari para cezası kesildiği belirtildi. Kurum tarafından elektrik ve doğal gaz piyasasına ilişkin verilen idari para cezalarından kesinleşenlerin tahsil edilmesi için vergi dairesine bildiriminin yapıldığı ifade edilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

“Bundan sonraki işlemler vergi daireleri tarafından takip edilmektedir. Tahsilatı tamamlanan cezalara ilişkin bilgilerin Kabahatler Kanunu gereği kuruma iletilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede; idari para cezalarının tahsili sürecinde EPDK ile tahsilat dairelerinin koordinasyon içerisinde çalışmadığı tespit edilmiştir. Kurum, vergi dairelerine gönderdiği idari para cezalarının tahsilatının sağlanıp sağlanmadığına ilişkin güncel ve sağlıklı bilgiyi elde edememekte, bu nedenle ilgili vergi dairelerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığından zaman zaman yazı ile bilgi istemektedir. Vergi dairelerince gönderilen cevabi yazılarda ise, idari para cezasına ilişkin evrakın vergi dairesine ulaşmadığı, alacağın zamanaşımına uğradığı ve herhangi bir işlemin yapılamayacağı ifade edilebilmektedir. Vergi dairelerinde iş yoğunluğu sebebiyle, idari para cezalarının tahsilat süreci uzayabilmekte, hatta alacaklar zamanaşımına uğrayabilmektedir. Bu yüzden EPDK tarafından idari para cezası dosyasında yer alan bilgilerin elektronik ortamda vergi dairelerine iletilmesinin, alacağın eksiksiz ve zamanında tahsil edilmesi bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir.”

EPDK SİSTEMİ KURMADI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, idari para cezalarına ait verilerin elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik sistem kurulması için talepte bulunmasına rağmen EPDK’nin bir çalışma başlatmadığı vurgulandı.

TAHSİLAT SADECE YÜZDE 1

EPDK’nin muhasebe kayıtlarında, geçmiş yıllardan gelen kayıtlarla beraber 2019 yılı sonu itibarıyla tahakkuk eden idari para cezası tutarı 3 milyar 847 milyon TL olduğu, bunun bugüne kadar 3 milyar 695 bin TL’sinin tahsilat işlemlerinin sonuçlandırılmadığı tespitine raporda yer verildi.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol