Eğitim Reformu Girişimi’nin raporuna göre, 6-9 yaş grubunda 82 bin 902, 10-13 yaş grubunda 82 bin 929, 14-17 yaş grubunda ise 404 bin 463 çocuk eğitimin dışında kaldı. Raporda eşitsizliğe dikkat çekildi.

Yoksulluk eğitimden koparıyor
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

Giderek derinleşen ve önlenemez hale gelen yoksulluk, yüz binlerce çocuğu eğitimden kopardı. Çok sayıda çocuk, eğitim çağında olmasına karşın ailesinin sosyoekonomik durumu nedeniyle eğitim yaşamına devam edemezken on binlerce çocuk okulun kapısından dahi giremedi. Eğitimden kopanların büyük bölümünü 14-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’nin kanayan yarası olan eğitim dışında kalan çocukların sayısını MEB ve TÜİK verilerini karşılaştırarak hesapladı. Hesaplama, dramatik tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

YÜZ BİNLERCE ÇOCUK

Zorunlu eğitim çağını kapsayan 6-17 yaş aralığında yüzde 100 okullaşma oranı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de yakalanamadı. Zorunlu eğitim çağında olmalarına karşın eğitim dışında olan çocuk sayısının 13 yaştan sonra artması dikkati çekti. Türkiye’de, 14 yaşındaki çocukların yüzde 4,3’ü okula kayıtlı değilken bu oran 17 yaşındaki çocuklarda bu oran yüzde 13,1’e kadar yükseldi. 6-9 yaş grubunda yaklaşık 82 bin 902 çocuğun, 10-13 yaş grubunda yaklaşık 82 bin 929 çocuğun ve 14-17 yaş grubunda ise yaklaşık 404 bin 463 çocuğun eğitimin dışında kaldığı bildirildi. Buna göre, 6-17 yaş grubunda olan ve eğitimin dışında kalan çocuk sayısı 570 bin 294 ile ifade edildi.

ERG’nin çalışmasında, okulöncesi okullaşma oranlarında bölgelere göre yaşanan eşitsizlik de vurgulandı. Çalışmada, 5 yaş için net okullaşma oranının en yüksek olduğu bölgenin yüzde 92,8 ile Doğu Karadeniz olduğu belirtilerek, Batı Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okullaşma oranlarının sırasıyla yüzde 89,5, yüzde 89,5 ve yüzde 76,5 olduğu belirtildi. Okullaşma oranının en düşük ve en yüksek olduğu bölgeler arasındaki farkın yüzde 21’e dayandığının altı çizilerek, “Fark, eşitsizliklerin ne denli keskin olduğunu gösteriyor" denildi.

***

OECD’DE SONDAN İKİNCİ

Türkiye çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Euronews’in haberine göre 100 çocuktan 22’si yoksulluk içinde büyüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalaması ise yüzde 12,4. Türkiye OECD üyeleri arasında çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Toplam nüfusa bakıldığında ise Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 15. ABD ve Japonya’da yoksulluğun Türkiye’den yüksek olması dikkat çekiyor. Çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ülke yüzde 27,4 ile Kosta Rika en düşük olduğu ülke ise yüzde 2,4 ile Finlandiya. Bazı ülkelerde 0-17 yaş grubunda yoksulluk oranı şöyle: Yunanistan yüzde 14,4; Japonya yüzde 14; ABD yüzde 13,7; İngiltere yüzde 11,9; Almanya yüzde 11,7.