Yöneylem Araştırma, 'ekonomik krizin nedenlerini' sorduğu anketinin sonuçlarını paylaştı. Ekonomik krizin sebebi olarak liyakatsizliği gösterenlerin oranı yüzde 72, ekonomi politikalarında yanlışları gösterenlerin oranı yüzde 77, tek adam sistemini gösterenlerin oranı ise yüzde 57 olarak ölçüldü. "Dış güçlerin saldırıları" diyenlerin oranı ise sadece 32 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Yöneylem anketi: Yurttaş ekonomik krizin nedenini iyi biliyor

Yöneylem Araştırma, 27-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye Siyaset Paneli" araştırmasının "Ekonomik Krizin Nedenlerine Dair Vatandaş Algısı" başlıklı anketinin sonuçlarını paylaştı.

2100 kişi ile görüşerek yapılan anket, 27 ilde gerçekleştirildi. Ankette, %95 güven aralığı, +/-2,14 hata payı gösterildi.

Ankette katılımcılara 'ekonomik krizin nedenleri' soruldu.

"Sorunların nedeni ekonomi politikalarında yapılan yanlışlardır" cevabına "Tamamen katılıyorum" ve "Katılıyorum" yanıtını veren katılımcıların oranı %76.8 oldu.

"Hiç katılmıyorum" ve "Katılmıyorum" diyenler ise yüzde 15,4'te kaldı.

Ankette ekonomik sorunların nedeni olarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni işaret edenlerin oranı ise yüzde 57 seviyesinde oldu.

"Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde likayatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır" diyenlerin oranı ise yüzde 71.5 oldu.

AKP iktidarı tarafından sıklıkla dile getirilen "dış güçlerin saldırıları" argümanı da ankette soruldu.

"Ekonomik sorunların nedeni dış güçlerin saldırılarıdır" diyenlerın oranı 32 puanda kaldı. Katılımcıların yüzde 57.1 oranında görüşe katılmadığını bildirdi.