Zengin daha zengin yoksul daha yoksul

BirGün ANKARA 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, günden güne eriyen maaşlar, yüksek enflasyon, faiz, borç kıskacında hayatını idame etmeye çalışan vatandaşların, istikrar vaadiyle allanıp pullanan tek adam rejimiyle iyice yoksullaştırıldğını kaydetti. 

Bulut, tek adam döneminin ekonomik politika ve tercihlerinin gelir dağılımındaki uçurumu büyüttüğünü belirtti.  

TÜİK’in 2022 yılı gelirlerini dikkate alarak hesapladığı 2023 yılı gelir dağılımı araştırmasının dar gelirli vatandaşların, alın teriyle geçinenlerin, emeklilerin ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten CHP’li Bulut, şöyle devam etti: 

“2014 yılında yüzde 45,9 olan en zengin yüzde 20’lik kesimin gelir pastasından aldığı pay 2023 yılında yüzde 49,8’e kadar çıktı. Yani en zengin yüzde 20’lik kesimin gelirden aldığı pay 4 puana yakın arttı. Neredeyse milli gelirin yarısı ülke nüfusunun beşte biri tarafından alınır hale gelindi. Tek adam rejimi; uygulanan ekonomik politikalarla sistematik bir şekilde son 10 yılda sadece yoksullardan değil, orta sınıftan da en zengin yüzde 5’lik kesime hızla kaynak aktardı.”