İzmir’de Zorlu Holding’in yapmak istediği gökdelen projesinin faaliyetleri durduruldu. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı açıklamada, “Konak’ta gökdelen adı altında başka bir kent suçuna izin vermeyeceğiz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Zorlu durduruldu: Kent suçuna izin vermeyeceğiz

BİRGÜN EGE 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Konakta Zorlu Holding tarafından yapılmak istenen ‘Zorlu Konak’ projesinin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.  

Oda tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Konak’ta gökdelen adı altında başka bir kent suçuna izin vermeyeceğiz. Söz konusu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere ruhsat ve dayanağı imar planına ilişkin açtığımız dava ve sonrasında mahkeme tarafından planın iptaline ilişkin verilen karara rağmen idareler son ana kadar sorumluluk almaktan kaçınmış ve nihayet ısrarlı bir şekilde yaptığımız yazışmalar sonucunda ‘kent suçu’na ilişkin inşaatın durdurulduğu tarafımıza bildirilmiştir. İlgili belediyeler hukuka aykırı olan ruhsatı iptal etmekten kaçınsa da, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kentin merkezine hançer saplanmasına da başka bir kent suçuna da izin vermeyeceğiz.  Kentimiz sakinlerini İzmir’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.”  

NE OLMUŞTU?

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından Zorlu Konak projesinin ruhsat ve imar planı değişikliğinin iptali için dava açıldı. 13 Temmuz 2023 tarihinde İzmir 2’nci İdare Mahkemesi tarafından görülen davada, mahkeme imar planını iptal etti. Karar üzerine Oda yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ne 14 Aralık 2023 tarihinde yazı yazdı. Yazıda, mahkeme kararı sonucunda iptale konu planlama alanında kalan inşaatlarda, yeni imar planı onaylanıncaya kadar seviye tespiti yapılması ve inşaatın durdurulması zorunluluğunun yerine getirilmesi istendi. Yazıya ise 23 Ocak 2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi cevap verdi. Yazıda, projenin tüm inşai faaliyetlerin hazırlanan Yapı Tatil Tutanağı ile durdurulduğu belirtildi.