‘Vermeyince mabud neylesin mahmut'. Bu söz kulağınıza çalınmıştır kanımca. 2. Mahmut döneminde 'tıkandı baba kahvehanesi' adında

‘Vermeyince mabud neylesin mahmut'. Bu söz kulağınıza çalınmıştır kanımca. 2. Mahmut döneminde 'tıkandı baba kahvehanesi' adında bir kahvehane varmış. Mahmut bu kahvenin neden bu adla anıldığını merak etmiş, tebdili kıyafet derviş kılığıyla ve veziriyle beraber 'tıkandı baba' lakaplı kişinin kahvehanesine gelmiş. Tıkandı Baba'ya neden bu adla anıldığını sormuş. O da, "Bir gün rüyamda ihtiyar bir adam gördüm. Bu adamla beraber çeşmelerle dolu bir sokakta yürümeye başladık. Bu sırada bazı çeşmelerin çok, bazı çeşmelerin az, bazı çeşmelerin ise damlayarak aktığını gördüm. 'Neden bu çeşmeler böyle?' diye sordum. ihtiyar da 'çok akan çeşmeler zenginlerin, az akan çeşmeler fakirlerin hisselerini gösterir' cevabını vermiş.
Öykü böyle devam eder ama bu kısa bölümle yazıya başlamamın nedeni; kimi çevrelerin kültürel çıkarcılığı ile örtüşmesi adınadır. Ülkemizde kültür ve sanat alanında özgür üretim yapmanın zorluklarını bir kenara bırakacak olursak, kültür ve sanat kurumlarındaki işleyiş ve kültürel etkinliklerin özerk ya da kamu işletmeleri tarafından halka sunulduğu mekanların nicelik ve nitelik olarak yetersizliği ciddi ciddi tartışılmalı artık.
İstanbul’daki AKM binasının yenilenmesi sürecine ayakbağı olanların hâlâ tartışıldığı bir süreçte, İstanbul’un 3.havaalanına ev sahipliği yapan Tekirdağ’da 18 yıldır bitirilemeyen Tekirdağ Kültür Merkezi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek üzere.
Evet bazı işler saat dakikliğinde yapılırken, örneğin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi gibi, bazıları ise aradan 18 yıl geçmesine rağmen bitirilemiyor. Yazıya konu ettiğimiz adeta 'bitmeyen senfoni'nin temeli 1992'de Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar tarafından atılıyor. Aradan geçen sürede ilgili 13 ayrı bakanın görev yapmasına rağmen ise tamamlanamıyor. Sadece18 yılda idari bölümü bitirilen merkezin tiyatro salonlarında ise 'fareli köyün kavalcısı' prova ediliyor. (Ayrıca, 1992'de Tekirdağ ile birlikte Şarköy ve Muratlı'da, 1993'de ise Çorlu'da temeli atılan kültür merkezleri de, ödeneksizlik ve ihale kanunlarının değişmesi gibi nedenlerle bitirilememiş durumda.)
İstendiğinde bir yılda bitirilebilen kültür merkezleri neden sadece belli bölgelere özel düşünülüyor, bazı başka bölgelerde yapılmak istenmiyor?, neden halkın temel gereksinimlerinden olan kültürel etkinliklerin katılımcısı olacakları eğitim alanları inşa ettirilmiyor?
Tekirdağ  Kültür Merkezi'nin yapımı için geçen yıl 270 bin lira ödenek gönderildiğini öğrendim, ödeneğin çalışmalar için çok az bir miktar olduğunu Muratlı ve Çorlu'daki inşaatların ise nispeten bitme aşamasında olduğunu, aynı bölgede Muratlı’daki Kültür Merkezi'nin yüzde 70-75 oranı bittiğini, Çorlu’dakinin ise geçen yıl gönderilen 500 bin TL ödenekle yüzde 52'sinin tamamlandığını, Şarköy'e ödenek gelmediğinden hâlâ beklediğini de hatırlatalım.
Olayın, 'vermeyince mabud, neylesin Mahmut' bölümüne gelecek olursak: Temelden on yıl sonra, 2002’de hükümetin yüzde 70'i tamamlanmayan yatırımların dondurulmasına karar vermesi üzerine hiçbir ilerleme kaydedilemeyenTekirdağ Kültür Merkezi'nin belki açılabilecek ihalesi de iptal edilmiş oluyor bir anlamda. Yanısıra 2005'de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un bitmeyen kültür merkezlerini devam ettirmek isteyen illerin Özel İdareleri'ne bu işin devredilebileceğini söylemesiyle Tekirdağ İl Özel İdaresi'nin inşaata devam etmeyi kabul etmesine rağmen yine bürokrasinin kurbanı olmaya devam ediyor. Bu dönemde Tekirdağ Valisinin girişimleriyle Tekirdağ kültür merkezinin yeniden inşası için ihaleye çıkılmak isteniyorsa da başarılı olunamayınca, kültür merkezine İl Özel İdare'den sembolik rakamlar aktarılıyor ve o günden sonra da inşaat maalesef bitirilemiyor.
Bu arada İl Özel İdaresi'nin 2004’te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliği arasında yaptığı protokol gereği İl Özel İdaresi'ne devredilen Kültür Merkezi'nin gerekli maddi yeterliliğe sahip olmadığından önemli oranda para aktarılamadığı da bilinen bir gerçek.
Ve beklenen son 2007'de merkez tekrar Kültür ve Turizm Bakanlığına devrediliyor. 
Son olarak;  Kültür Merkezi 'inşaatın temelinde hoş bir Seda' olarak kalmadan Kültür Bakanı'na hatırlatıyoruz: Onsekiz yıldır Tekirdağ Kültür Merkezi neden bitmemiş zaten belli, öyleyse hadi bitirelim.