Akbelen kararı için İstinaf’a başvuru yapıldı

BirGün EGE

Muğla Milas ilçesi İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy Enerji şirketi için verilen maden işletme ruhsatı ve işletme izninin yürütmesinin durdurulması talebiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapıldı.

Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) ve 34 yurttaş adına avukat Arif Ali Cangı tarafından yapılan başvuruda, aynı talebi 12 Kasım’da reddeden Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz edildi. Akbelen Ormanı için 2017 yılından itibaren verilen hukuki ve fiili mücadelenin aktarıldığı istinaf dilekçesinde, bilirkişi keşfi ile ilgili taleplerin yok sayıldığına değinildi. Yine ilk derece mahkemesinin davacı tarafı görmezden geldiği belirtilen dilekçede, "Davamızda keşif deliline dayanmış olmamıza ve defalarca talepte bulunmamıza rağmen, keşif yapılmadan davanın sonuçlandırılması, en son yürütmeyi durdurma talebi konusunda hiç bir karar verilmeden davanın reddedilmesi hukuki dinlenilme hakkını yok sayılması anlamına gelmektedir. Yerel Mahkeme kararı öncelikle bu nedenle hukuka aykırıdır" denildi.