Bilgisayarlar, dünyayı küçük bir şehir hatta  köy haline getirirken  internet  de bu şehrin sokaklarını  evimizin içine kadar soktu...

Bilgisayarlar, dünyayı küçük bir şehir hatta  köy haline getirirken  internet  de bu şehrin sokaklarını  evimizin içine kadar soktu...
Acaba internet aracılığı evimize giren yabancılar için bir önlem alıyor muyuz, zaman zaman karşılaştığımız davetsiz misafirler için ne gibi korunma yöntemlerimiz var?

Size bugün bir sosyal sorumluluk projesinden söz edeceğim. Bildiğiniz gibi bilgisayar  ve internet  kullanımı  çağımızın gereksinimi. Bu görüşten hareketle, BURSEV- Internet /:/ Evimizdeki Sokak projesi uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. Aslında bu projeye Dilek Köseoğlu’nun daveti ile daha sonra dahil oldum desem daha doğru olur. Dün’de Bursa Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde bu konuyla ilgili bir panelimiz oldu ve bu etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.
Bursev’ in “Evimizdeki Sokak İnternet” projesinin ana hedefi çocuklarımızın bilgisayar ve internetten etkin bir biçimde yararlanmalarına katkı sağlamak, bilgisayarın ve internetin olası zararlı etkilerine karşı çocuklarımızı hazırlamak ve korumak olarak özetlenebilir. Proje kapsamında düzenlenecek eğitimler aracılığı ile bilgisayar ve internet kullanımında  toplumsal bilinç oluşturmaya katkı sağlanması hedefleniyor.
Yürütme kurulunda da görev aldığım bu proje aracılığı ile bilgilendirilecek hedef kitle, bilgisayar ve internet kullanım alışkanlıklarının yerleşmeye başladığı dönem olarak kabul edebileceğimiz ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin veli ve öğretmenleri.  Bilgisayar kullanımına sağlıklı  ve bilinçli bir başlangıç yapıldığı takdirde, ailelerin ve gençlerin ileriki kullanım süreçlerine daha sağlıklı geçiş  yapabilecekleri görüşü ile çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.
İNTERNET SOKAKLARI
Bilgisayar ve internet, doğru kullanıldığı  zaman hayatımızı kolaylaştıran, zenginleştiren, yaratıcılığımızı  geliştirebilen, ancak yanlış kullanıldığında bize çok zararı dokunabilecek, çağımızın önemli araçları arasındadır.
Bilgisayarlar, dünyayı küçük bir şehir hatta  köy haline getirirken  internet  de bu şehrin sokaklarını  evimizin içine kadar soktu. Evimizde otururken, sokaktan geçenlere karşı pek çok koruyucu önlemler alırız, evimize herkesi davet etmeyiz, arkadaşlarımızı dikkatli seçeriz ve çocuklarımıza da bunun yollarını öğretir ve çeşitli tembihlerde bulunuruz.  Acaba internet aracılığı evimize giren yabancılar için bir önlem alıyor muyuz, zaman zaman karşılaştığımız davetsiz misafirler için ne gibi korunma yöntemlerimiz var? Ya da alınabilecek önlemleri biliyor muyuz, önlem aldıysak, bu önlemler ne derece sağlıklı?
Aslında İnternet sokakları da tıpkı gerçek hayattaki sokaklar gibi; RENKLİ, EĞLENCELİ, TEHLİKELİ... Bu sokaklarda da  YABANCILAR, DÜKKANLAR, OYUN PARKLARI, DOĞRU/YANLIŞ BİLGİLER  var... Bu sokaklarda da bize ait olmayan yerler var, bu sokakların da kuralları var.
Bizler veli ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza nasıl gerçek hayatın sokaklarında gezinmesini öğretmeye çalışıyorsak, sanal hayatın sokaklarında da gezinmesini onlara öğretmeli, gerektiği zaman ebeveyn olarak sorumluluklarımız çerçevesince gerekli önlemleri almalı, gereken ikazlarda bulunmalıyız, gerektiği kadar ve zaman yanlarında olabilmeliyiz.
“Onlar bizden daha iyi bilgisayar kullanıyorlar, biz onlara neyi öğreteceğiz, asıl onlar bize öğretmeli, ya da öğretiyor” diye düşünebilirsiniz.  Bilgisayar kullanımı çok küçük yaşlarda başlıyor.  Yapılan araştırmalar, bilgisayar ve internet kullanımının 10’lu yaşlardan başladığını gösteriyor.  Masum gibi görünen pek çok sitenin altında, ticari amaçlarla masum olmayan bağlantılar verilebiliyor. Çocuk doğru yolda ilerlediğini düşünürken, ya da ödevini yaparken, farkında olmadan yanlış yollara sapabiliyor.  Bunların başında da ödev siteleri geliyor.  Ya da bilgisayar kullanımı, yabancı dil gelişimi   için öğretmenleri tarafından yönlendirildikleri  internet sitelerinde,  amaç dışı kullanımlarla karşılaşılaşabiliyorlar. Bizlere bu aşamada düşen, tehlikeleri bilip, yön gösterici olmak, koruyup, kollamak, anne baba olarak nasıl  onları, sokağın tehlikelerini bilen kişiler olarak,  sokağa başıboş salıvermiyorsak, onları kendi deneyimlerimizden de yola çıkarak  hayata ve sokağa hazırlıyorsak, dışarda karşılaşacakları tehlikeleri onlara anlatıyorsak, evimizin içindeki, belki de  çocuğumuzun odasında olan sokağa da çocuklarımızı kendi kanatlarıyla uçmayı öğrenene kadar başıboş salmamamız gerekiyor.
BURSEV İnternet /:/ Evimizdeki Sokak Projesinde üç temel kavram üzerinde duracağız: I-bilgisayar ve internet kullanımını  yönetmek, II-çocuklarımızı internet sokağına hazırlamak, III- bilgisayar ve internet kullanımında toplumsal bilinç geliştirmek.
Ancak, maalesef nasıl gerçek dünya gerçek sokaklar her geçen gün daha güvensiz bir hale geliyorsa, sanal dünya da güvensizlikler ve belirsizliklerle dolu, ancak burada yaşamayı öğrenmek, bu konuda stratejiler geliştirmek için çaba göstermek bizim elimizde. Bursa Sağlık ve Eğitim Vakfı’na katkılarınız bekliyoruz. (Telefon: 0224 249 07 01 – info@bursev.org – www.bursev.org)