Eğitimciler yeni dönem taleplerini açıkladılar
Fotoğraf: BirGün

Birgün EGE

İzmir Eğitim-Sen Şubeleri üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve öğretmenler arasındaki ücret dengesizliğine tepki gösterdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitimciler taleplerini dile getirdi.

Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Siyasi iktidar ve Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin, çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) üzerinden eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları hayata geçirmiştir. ILO-UNESCO ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesini esas alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Kamuda en düşük maaş yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmelidir. Mevcut ücret farkları derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak, ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir. Kamuda maaşlar başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerimiz siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı’nın insafına bırakılmamalıdır. Sendikalarımızın ilk kurulduğu yıllardan bu yana temel talebimiz olan grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı yasal güvence altına alınmalıdır.”