İklim değişikliği için eğitim
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

İklim Değişikliği Eylem Planı projesi ile teknik destek almaya hak kazanan Menteşe Belediyesi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde belediye personeline, sivil toplum örgütlerine ve kamu kurumlarının personeline eğitim verildi. Toplam 3 gün süren eğitimler kapsamında 19 Mayıs Üniversitesi’nde görevli Akademisyen Prof. Dr. Yüksel Ardalı tarafından katılımcılara; yenilenebilir enerji kaynakları, sulu peyzajdan kuru peyzaja geçiş, sürdürülebilirlik, Paris İklim Anlaşması ve yeşil mutabakat, iklim değişikliği eylem planı neden gerekli, küresel iklim değişikliği ve Türkiye, Muğla ve Menteşe, kurumsal ölçekte alınabilecek önlemler, kentsel gelişim ve uyumlu çevre, ulaşım, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, sanayi, tarım, hayvancılık ve orman konu başlıklarında eğitim verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, günümüzün en önemli konularından biri olan iklim değişikliğine yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini kaydederek, “Başta personelimize, STK üyelerine ve diğer kurumların personeline eğitimler veriyor ve çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Hedefimiz iklim değişikliğine karşı kent direncini artırmaktır.” diye konuştu.