'İletişimin Dijital Hâli' raflardaki yerini aldı

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine Koç'un editörlüğünü üstlendiği, akademisyenlerin araştırmalarından derlenen “İletişimin Dijital Hâli” isimli eser, Nobel Akademik Yayıncılık'tan çıktı.

Alanında uzman akademisyenlerin araştırmalarından derlenmiş olan 15 makalenin yer aldığı “İletişimin Dijital Hâli” başlıklı kitapta pandemiyle birlikte değişen 'iletişim dünyası' masaya yatırılıyor.

Kitapta Prof. Dr. Mine Demirtaş'ın değerlendirmerine de yer verildi. Demirtaş'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Giderek daha fazla ağ bağlantılı bir toplumda yaşamaktayız. Cep telefonu kullanıcılarının sayısı fazlaca artarken video akışı ve sosyal ağlar, veri hacmi taleplerini zorlamakta, nesnelerin interneti gibi yeni uygulamaların sadece insanların değil makinelerin de birbirleriyle iletişim kurduğu yeni paradigmalar yaratmasıyla devrim yaratacak gelişmeler yaşanmaktadır.

Tüm dünya özellikle COVID-19 salgını boyunca dijital iletişimin ne derece önemli olduğunun farkına varmıştır. Toplantılar, video konferans görüşmelerine dönüşürken sosyal medya platformları; iş arkadaşlarının, okulda öğrenci ve öğretmenlerin, akrabaların birbirleriyle iletişim kurmasının tek yolu hâline gelmiştir. Sosyal mesafenin korunması zorunluluğunun, aynı zamanda bireylerin eskisi gibi bir araya gelmelerini engellemesi, iletişim kurmak için yüz yüze görüşmelerin yerini metinlere, sosyal medyaya ve görüntülü aramalara bırakmasına neden olmuştur. Dolayısıyla dijital iletişimin, bu alanda yapılan akademik çalışmaların ve sonucunda elde edilen verilerin ne denli önemli olduğu da bu vesileyle daha iyi anlaşılmıştır. Bu bağlamda, Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine Koç’un editörlüğünü yapmış olduğu ve değerli akademisyenlerin araştırmalarından derlenmiş olan 15 makalenin yer aldığı “İletişimin Dijital Hâli” başlıklı kitap, alana önemli katkılar sunmaktadır.