İzmir’de mahkeme emsal artış kararını iptal etti
Fotoğraf: AA

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için yüzde 20 emsal kararı yine iptal edildi. Geçen ağustos ayında iptal edilen ilk karar için bir kez daha toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi sadece ağır ve orta hasar alan binalar için parsel bazlı yüzde 20 emsal kararı aldı. Şehir Plancıları Odası, büyükşehirin bu kararını bir kez daha yargıya taşıdı ve 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme yine iptal etti.

Gündeme Bakış’ın haberine göre kararda, “Bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte bulunmuştur. Yapılan değerlendirmede uyuşmazlık konusu usul ve esasların jeolojik etüd, jeoteknik etüd, mikro bölgeleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar dikkate alınmadan hazırlandığı ve imar planında belirlenen katsayısının da üzerinde bir kat sayısının parsel bazında getirildiği, mevcut plandaki durumu korunacak alan (k) sınırları içerisindeki parsellere getirilen ilave kat artışının anılan sınırların dışında yer alan parsellerin yararlandırılmaması eşit ilkesine aykırı olduğundan uyuşmazlık konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve planlama ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.” denildi.